Van Astrologie naar Horoscopie

 

Opzet van de duiding

28.5

Bladzijde 5 van 12

 

De Vuurdriehoek - vervolg

Bij de stand van heer 5 in 1 wordt in de cyclus de planmatige opzet (9) van de uitvoering (1) overgeslagen, waarmee de kans bestaat op impulsief en ondoordacht handelen.

Een stand van Heer 9 in 1 bevordert uitvoerend praktisch leraarschap. De stand van Heer 5 in 9 bevordert leiderschap bij ideële instellingen, terwijl bij Heer 9 in 5 iemand in zijn wensenwereld wegdroomt. Feitelijk verloopt de cyclus hier in omgekeerde richting: in plaats van de wensen in de buitenwereld tot uitvoering te brengen wordt de voldoening in de eigen (dag)dromen ervaren.

De onderlinge herenverbanden tussen opeenvolgende huizen 1, 2, 3 en 4 ondersteunen heer 1 als pionier. Zo ondersteunen de onderlinge herenverbanden van de huizen 5, 6, 7 en 8 de instandhouding en handhaving middels heer 5; hetzelfde geldt voor de herenverbanden van de huizen 9, 10, 11 en 12 als ondersteuning van het vermogen tot verbreiding en groei middels heer 9. De sterkere of zwakkere relaties in deze drie groepen van ieder vier opeenvolgende huizen onderbouwt de mogelijk verdere doorwerking van ieder van de heren van het 1e, 5e en 9e huis.

 

De Aardedriehoek

De standen in deze cyclus kunnen iets zeggen over de stoffelijke aarding en grip op de materie in het leven. De heren van de huizen 2, 6 en 10 vormen hier samen de cyclus. Van deze cyclus is heer 1 geen organisch onderdeel, zodat voor de bewuste inzet van deze heren steeds het verband met heer 1 moet worden gelegd. Verbanden met de Ascendant brengen de cyclus automatisch naar buiten. Wanneer bij het ontbreken van aspecten met de Ascendant de uitingsmogelijkheid voor de cyclus via andere heren in het eerste huis verlopen, dan is het vermogen van de cyclus afhankelijk van deze heren en wordt daardoor ingekleurd, werkt dus indirect.

In deze cyclus vinden we inkomen (2), werk (6) en carrière met verantwoordelijkheid en publiekelijke bekendheid (10) in een onderling functioneel verband bij elkaar.

Een stand van Heer 1 in een van de huizen van deze cyclus geeft een algemeen volgzame, ijverig werkzame of verantwoording dragende opstelling aan. Er is ontvankelijkheid voor werk in opdracht.

Bij Heer 2 in 6 worden de eigen talenten toegewijd ingezet voor de beroepsontwikkeling. Omgekeerd levert Heer 6 in 2 inkomsten op uit ondergeschikt werk. Heer 2 in 10 staat bekend om wat hij als vermogen heeft, hetzij in stoffelijke of geestelijke zin, terwijl de stand van heer 10 in 2 geld inbrengt vanuit verantwoordelijke of bestuurlijke positie.

Heer 6 in 10 roept iemand vanuit zijn vakkennis (6) tot een verantwoordelijke positie (10), zoals het hoofd van een school, of een hoofdinspecteur. Heer 10 in 6 kan duiden op dienend werk op een publieke plaats, zoals bijvoorbeeld in de handhaving of bij winkelpersoneel. Ook is deze stand en aanwijzing aanleg voor een positie als chef van een onderafdeling.

Buiten deze cyclus om kan er ook een verband bestaan tussen het 2e en 9e huis waarmee in ideële kringen (kerk, politiek, liefdadigheid, e.d.) bezittingen een rol gaan spelen. Hier kunnen omkoping en corruptie een kwade kans krijgen.

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum