Het aspect

 

25.5
bladzijde 5 van 8

 

Loodrecht

Aan de omtrek geeft de koorde vorm aan een aspect - hij realiseert de spanning tot in het fysieke gebied. Met haar reflecterend vermogen werkt de Maan de aspecten vanaf de omtrek langs de straal naar het middelpunt terug. Naast de relaties tussen koorde, middelpunt en omtrek, zou er dus ook een functionele relatie moeten bestaan tussen koorde en straal. Echter, beide staan loodrecht op elkaar en werken dus niet in hetzelfde gebied (9.2.b). Al eerder kwamen we een vergelijkbare situatie tegen toen de verschillende niveau's van werkelijkheid werden benoemd (3.1 en 3.1.1). Vraag is nu opnieuw (24.2) of er een relatie bestaat waarin, op het ene gebied, uitdrukking kan worden gegeven aan het andere.

 

Koorde en straal

De Nederlandse astroloog Leo Knegt vond voor deze gerelateerde uitdrukkingsvorm het wortelverband tussen koorde en straal. Uit dat wortelverband blijkt dat de koorde op het ene gebied een uitdrukking is van de straal op het andere gebied. Dit wortelverband bleek zich voor de majeure aspecten in een regelmatige reeks voor te doen. (25.5.a) (*) Daarmee wierp Knegt nieuw licht op deze groep aspecten, welks werking zich blijkt te kunnen mededelen in ieder van drie dimensies van middelpunt, straal en omtrek. Als groep zijn de majeure aspecten daarmee een geëigend instrument voor het Ik-proces.

 

Majeur en mineur

Zo komen we binnen de groep middelpuntszoekende aspecten die gebaseerd zijn op een middelpuntshoek van 30° of een veelvoud daarvan, tot een onderbouwing van het uit de traditie overgeleverde bestaande verschil in uitwerking van de majeure aspecten enerzijds en de mineure aspecten anderzijds. Hierbij zijn:

de majeure aspecten: 0°, 60°, 90°, 120° en 180° en de mineure aspecten: 30° en 150°

 

Binnen deze groep staan de beide mineure aspecten niet in het in de bijlage (25.5.a) getoonde ritme. Zij hebben in het ik-proces dan ook bijkomstige functie.

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum