bijlage 25.3.a

bij 25.3 Het aspect

 

 

Over middelpunt, omtrek en ontwikkeling

 

Jan Bakker (6.2):

.... wanneer zich iets ontwikkelen wil, er een veld nodig is waarin zich dit ontwikkelen kan. Daartoe moet datgene dat zich ontwikkelen wil, zichzelf in dat veld projecteren en daar vorm aannemen, om vervolgens de weerkaatsing van die omtrek weer te kunnen terugontvangen, opdat het bewustzijn kan komen tot zelfbewustzijn.

 

Hans Cosman: (*)

..... breng ik U in herinnering het beeld van een geopenbaard heelal, waarin stromend vanuit het middelpunt, de totale ruimte gevoed en gevuld wordt met leven of levenskracht, uitgestraald door dat middelpunt. De potentie van het middelpunt bepaalt de grens van uitstraling, d.w.z. de begrenzing aan de omtrek. Door reflectie van de van buiten af komende indrukken wordt in het middelpunt iets opgewekt dat we bewustzijn noemen.
Leven naar buiten toe veroorzaakt per reflex bewustzijn naar binnen toe. Dat bewustzijn leidt op den duur tot zelfbewustzijn in en van het middelpunt. (einde citaat)

-.-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum