bijlage 25.2.a

bij 25.2 Het aspect

 

 

 

Meerdere aanzichten van de ene Werkelijkheid

 

Vlakken en kwaliteiten

In de voor ons toegankelijke de driedimensionale ruimte is het middelpunt (het Ik) omringd door drie loodrecht op elkaar staande vlakken. Terwijl onze aandacht zich in één van die vlakken beweegt worden de beide andere voor ons beperkt waarneembaar. Zij worden toegevouwen tot een lijn en een punt. (zie hiervoor ook tekst 9.2.b) Hierdoor is vanaf het ene vlak, de informatie die in het andere vlak aanwezig is, slechts beperkt of helemaal niet toegankelijk. Wil men zicht krijgen op die informatie, dan moet men 90° van blikrichting veranderen.

 

driecirkels

fig. 25.2.a De drie grootcirkels rond het Ik

We hebben gezien dat aan deze velden een inhoudelijke kwaliteit kan worden toegedacht:

Aan het horizonvlak met de Ascendant wordt een concreet fysieke kwaliteit toegekend,

aan de Prime Verticaal met de geprojecteerde hemellichamen wordt een persoonlijke, Maan kwaliteit toegekend

en aan de Meridiaan met de tijd en diens tegenhanger, de eeuwigheid, wordt een geestelijke kwaliteit toegekend.

In hun kwalitatieve aspect kunnen als ervaringsgebieden deze velden worden opgevat als partiële aanzichten van de ene onkenbare werkelijkheid.

 

-.-.-.-.-.-

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum