De Zodiak

 

24.8

bladzijde 8 van 8

 

De aardas en objectivering

Het voorbeeld van de groeifasen van het plantje maakt meerdere aspecten van de Zodiak zichtbaar:

1. Het toont de koppeling van het groeiproces aan het verloop van de seizoenen.

2. Daarmee weerspiegelt het direct de schommeling van de aardas ten opzichte van de Zon door het jaar heen.

3. Dit geeft de Zodiak een objectieveerbare grondslag.

4. Het laat de (vaak gebezigde) kwalificaties van goede (vis) of slechte (scor) tekens ongemoeid. Uit het voorbeeld mag immers blijken dat hier iedere fase in het twaalfvoudig verband zijn eigen procesmatige functie vervult. (18.5)

 

Interne samenhang

Om het beeld van de Zodiak ten slotte compleet te maken volgt hieronder nog en overzicht van alle interne verbanden in de Zodiak:

1. De vier elementen volgen elkaar in de Zodiak in een ritmische volgorde op als Vuur Aarde Lucht en Water. In dit ritme geven zij vorm aan drie elkaar opvolgende fasen van ontstaan, bestaan en vergaan.

Daarnaast kennen we de vier elementen ook in een kruisgewijs werkzame relatie tot elkaar. Zo ontstaan het hoofdkruis, het vaste kruis en het bewegelijke kruis.

2. De twaalf tekens zijn afwisselend om en om naar buiten en naar binnen gericht en vormen zo twee groepen van zes gelijk gerichte tekens.

3. Ook blijken tegenover elkaar liggen tekens steeds tegengestelde kwaliteiten te vertonen, op grond waarvan zes kwalitatieve assen onderscheiden kunnen worden.

4. Ten slotte zijn er de gelijkgeaarde driehoeken van de elementen Vuur, Aarde, Lucht en Water.

 

Omtrek en middelpunt

Naast de eerder genoemde opvolgende cyclus van het plantje verwijzen de hierboven genoemde structuren naar een meervoudige interne samenhang tussen de tekens van de Zodiak. Deze toont deze baan naast het gevonden cyclisch verloop in de tijd ook als een intern samenhangend organisme, dat als spanningsveld losstaat van de tijd.

 

Kristallijne structuren

De ontwikkelingsreeks, waarvoor de groeicyclus van het plantje als voorbeeld (24.4) werd gebruikt, is geënt op de omtrek en het verloop in tijd, terwijl de andere genoemde structuren los staan van omtrek en tijdsfactor. Zij worden steeds vanuit het middelpunt zichtbaar. Van hieruit kunnen regelmatige lichamen en kristalfiguren naar de omtrek worden geprojecteerd.

 

 

krist

 

fig 24.8.1 Kristallijne structuren

Omtovering

Wellicht ten overvloede noem ik hier nog eens dat het geheel van dit organisme moet worden begrepen als een exponent van de Aarde, die zich hier, vanuit haar innerlijke groeiassen, in al haar pracht en glorie aan ons ontvouwt.

Na de onttovering (24.4) en het loskomen van de traditionele opvattingen rond de Dierenriem, blijken wij hier zelf deel te hebben aan deze schoonheid: Immers, overal waar als middelpunt "Ik" gezegd wordt (18.4.b), dus in ieder van de drie zodiakale kruisen, wordt door ons zo'n sfeer uitgeworpen. Deze sfeer is dan voor ons Ik een voorwerp geworden, een werktuig, waaraan wij niet alleen maar onderworpen zijn, zoals eerder werd verondersteld (24.1), maar waarin wij als mede-creators fungeren voor het geheel (24.2). Hiermee komt de magie weer naar ons terug. Deze ligt echter niet besloten in de astrologie als zodanig, maar in het fenomeen "projectie" waardoor ons een eigen wereld wordt voorgetoverd.

De tijdgebonden voortschrijding van de zodiaktekens langs de omtrek vormt desondanks, of juist dankzij, wel het aangrijpingspunt voor een karmische uitwerking (1.0.1 en 1.0.2).

-.-.-.-.-.

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum