De Zodiak

 

24.3

bladzijde 3 van 8

 

Emanerend uit het middelpunt

Dit proces van creatie van de Zodiak vanuit de Aarde wordt ook wel uitgebeeld als een spiraalvormig gefaseerde uitwerping (1.3). Op onderstaande tekening worden zij getoond als

 

thierens

 

fig. 24.3.1 De spiraal van de Zodiak en zijn twaalf poorten (*)

voortkomend uit een opgerolde slang. De twaalf instroompoorten geven vanaf de omtrek, op verschillende lagen van de spiraal, toegang tot het opgerolde lichaam. In deze tekening komt de openbaring van de tekens uit de slang vanaf het teken Leo te voorschijn (24.1). De instroompoorten van het hoofdkruis reiken tot diep aan de binnenste winding van de spiraal (24.2). De andere instroompoorten reiken tot in de laag van de omliggende Zodiak. Op de diagonale hoekpunten zijn buiten het zodiakale verband de vier dieren van het vaste kruis nog eens extra in hun functie als heersers neergezet. Hun (ego-centrische) middelpuntkwaliteit geeft hen de hoofdrol in dit zichzelf-scheppende proces.

 

Poorten en elementen

De vier ophangpunten vormen dus samen het hoofdkruis van de Zodiak. In deze ankerfunctie geeft dit initiërende viertal een extra dimensie aan dit kruis(15.2). Het wordt ook wel het meest objectieve kruis genoemd, of het kruis van stichters en initiators.

Maar in hun verschillende samenstanden op ieder van deze vier momenten in het jaar onderscheiden deze vier poorten zich in energetische zin ook weer van elkaar. In verband daarmee worden zij aangeduid met de elementen vuur, aarde, lucht en water (24.3.b). In de tekens Ariës, Capricornus, Libra en Cancer vormen zij, op basis van deze viertallige instroom, een scheppend vermogen.

 

De drie kruisen

De vier elementen worden voor het vaste en bewegelijke kruis in dezelfde volgorde langs de omtrek voortgezet (24.3.c). Daarmee vertegenwoordigen deze kruisen ook een scheppend vermogen. In het zichzelf-scheppende proces heeft het vaste kruis een centrale rol als anker voor de individualiteit, het incarnerende ego (24.3). Het derde kruisverband wordt het bewegelijke of wegvallende kruis genoemd.

Een essentieel kenmerk van de drie kruisen is hun relatie met het middelpunt, de Aarde. De tekens van ieder viertal overkruisen steeds dit middelpunt. Hun integratie, het punt waar zij vanuit gaan en ook samenkomen, ligt daarmee in het middelpunt, dus in de mens zelf. Hun werking betekent steeds een Ik-activiteit en - wanneer het geheel van de horoscoopstructuur dit aangeeft - ook creativiteit.

 

Het hoofdkruis

1 Het hoofdkruis (de tekens Ariës, Cancer, Libra en Capricornus) biedt het decor voor bouwende, wetgevende en organisatorische structuren, zoals werkmodellen en coördinatenstelsels. De werking van dit kruis ligt in het feitelijke van de concrete gegevens voor handeling, die aansluiten op de wetten van de objectiviteit. Dit hardmaken en objectiveren geeft aan dit kruis een onpersoonlijk-ordenend en saturnaal karakter (6.2). Op dit kruis vinden we de hoofd-agent, de hoofd-onderwijzer, het hoofd van een afdeling, ook het staatshoofd kortom allen die volgens protocollen, contracten, of tradities handelen.

 

Het vaste kruis

2 Het vaste kruis (de tekens Taurus, Leo, Scorpio en Aquarius) biedt het decor voor uitingen van strikt individuele aard. De werking van dit kruis komt tot uitdrukking in alles wat roteert en van daaruit een eigen wereld oproept. Het is het kruis van overgave en omzetting, van inspiratie en kunst, evenals van crises, de phoenix en vriendschap, kortom van alles dat zich niet laat beredeneren, organiseren of anderszins buiten het Ik laat plaatsen. Dit kruis draagt (zoals de naam al zegt) een stabiel en absoluut karakter en kenmerkt daarmee een zonnekwaliteit (7.3).

 

Het bewegelijke kruis

3 Het bewegelijke kruis (de tekens Gemini, Virgo, Sagittarius en Pisces) biedt het decor voor communicatie en denkarbeid. De werking ervan komt tot uitdrukking in meningsvorming, verbinding, herstel, genezing, opvoeding en leraarschap. Alles wat wordt waargenomen en wat - gerelateerd aan een bepaald referentiekader - overdraagbaar is aan derden, wordt zichtbaar tegen de achtergrond van dit kruis. Dit kruis vormt de overdracht van de subjectieve waarneming naar het objectief aantoonbare verband. Omdat het niet zoals de beide andere kruisen vastzit aan een eigen verankering (de naam "wegvallend" zegt het al), is het de aangewezen intermediair tussen het vaste kruis en het hoofdkruis. Daarmee heeft dit kruis een middelaarfunctie en wordt zo gekenmerkt door een Maankwaliteit (7.3). Op dit kruis speelt zich het wetenschappelijk bedrijf af, evenals alle communicatiemiddelen, de vrije nieuwsgaring en de (geestelijke) gezondheidszorg.

 

Creatief vermogen

De kruisen vertegenwoordigen ieder een ik-activiteit; in hun spanningsverband realiseren zij het midden en dragen zo een scheppend potentieel in zich.

In de trits middelpunt, straal en omtrek ( 6) heeft het vaste kruis de middelpuntfunctie (Zon), het bewegelijke kruis de functie van straal (overbrenger, Maan) en het hoofdkruis de omtrekfunctie (Saturnus) (7.3).

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum