bijlage 24.2.1

bij 24.2 De Zodiak

 

 

Analoge ingangen op de

hoekpunten van het Hoofdkruis

 

24.2.1

bladzijde 1 van 2

 

Het Oosten

Het loont de moeite om bij deze bijzondere functie van het Hoofdkruis even stil te staan.

De vier ophangpunten van de Zodiak zijn zoals we eerder zagen een rechtstreekse consequentie van de hellingshoek die de aardas met de aardbaan maakt. Hierdoor schommelt de Aarde ten opzichte van haar baan in de loop van het jaar heen en weer. Eén van de consequenties van deze schommeling is dat de Zon in de loop van het jaar niet steeds precies in het oosten opkomt. Daarmee ligt ons Ascendantpunt doorgaans ook niet exact in het Oosten. Samen met het 0° Ariës-punt delen deze beide punten echter een onderlinge verwantschap, een analogie.

 

Een nieuwe analogie

Hiervoor gaan we even terug naar tekst 5.3 waar we vanuit de plaats van waarneming drie sferen om ons heen konden opzetten.

assen ned

 

fig. 24 .2.1 drie assen en hun bijbehorende drie vlakken

 

Deze sferen zijn op dezelfde wijze ingericht (je kunt hiervoor even teruglezen bij de meetstelsels). Belangrijk is nu dat, zoals in figuur 24.2.1 te zien is, in de analoge inrichting:

voor de plaats van waarneming

de Horizon (groen) dezelfde functie heeft als

de Equator (geel) voor de Aarde,

evenals de Zodiak (rood) die heeft voor de Zon.

 

Oostpunt, Ascendant en 0° Ariës

Op grond hiervan heeft het Ascendantpunt in de sfeer van de mens een zelfde functie (3.2) als het Oostpunt voor de Aarde en het 0° Ariës-punt voor de Zon. Dit laatste punt kan dan ook gezien worden als het Ascendantpunt van de Zonnesfeer. Anders uitgedrukt:

 

Mens : Ascendant = Aarde : Oostpunt = Zon : 0°Ariëspunt

 

Op enkele momenten in het jaar vallen deze drie punten op de Oost-West as samen.

 

Op dezelfde wijze kunnen we voor de respectievelijke assen en vlakken zeggen dat (zie fig. 24.2.1):

 

Mens : as-Zenith-Nadir = Aarde : Poolas = Zon : Ecliptica-as

 

Er zijn momenten dat deze drie assen zich tegelijkertijd bevinden in het vlak van de Meridiaan; in zo'n situatie is er iets bijzonders mogelijk.

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum