bijlage 23.4.b bij

23.4 De planeten buiten de baan van Saturnus

 

 

Op pagina 5 van zijn boek Psychologische Astrologie * zegt Ram over deze beide invloedssferen onder andere:

Elk verschijnsel is een ver-objectiveerde ideatie, (een tot voorwerp geworden idee), of een onderwerp, dat tot voorwerp geworden is; het is verschenen, schijnt te zijn zoals het momenteel is en verdwijnt.
Doch wij moeten inzien dat alle lichamelijkheid, waarneembaarheid is van deze objectieve wereld en dus is van het platte vlak, van het horizontale, van de zijde van het stoffelijke. Het geestelijke, dat het wezenlijke in het verschijnsel is, staat er loodrecht op.

Hij vervolgt dan:

Er is nu een functioneel verband tussen vorm en inwezen, een verband dat de kenmerken van wisselwerking vertoont. Dit is: het inwezen vervormt de vorm, de vorm verwezenlijkt het inwezen.

Ram spreekt hier over twee openbaringen. De eerste betreft de ons bekende zintuiglijk waarneembare wereld, het platte vlak. De tweede betreft het wezenlijke dat in de fysieke vorm leeft, niet concreet zichtbaar is, maar zich wel door middel van de fysieke verschijningsvorm in het horizontale vlak uitdrukt.

 

-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum