De Maan

Of

Wat er besloten ligt in een Satellietpositie

 

22.11

bladzijde 11 van 24

 

Twee gezichten van de Maan

Vanuit dit overzicht zijn we in de gelegenheid nog eens rustig naar al haar functies te kijken. Want goed beschouwd zien we in deze taken nu twee manieren waarop de Maan onze belangen dient (18.2). De eerste is er een waarbij het Ik betrokken is, zoals bijvoorbeeld onze conditioneringen, beelden en aandoeningen. De tweede is er een waar het Ik niet bij betrokken is, zelfs geen weet van heeft of vat op heeft, zoals de levensprocessen. Ik noem maar even de spijsvertering en de hartslag en onze gezondheid (22.9) in het algemeen - zo ook onze dromen. (7.1, 18.3, 22.8)

 

Aan de ene kant biedt de Maan dus een landingsplekje aan het Ik dat vanaf die plaats de regie voert. Aan de andere kant gaat zij, buiten de regie van het Ik om, volmaakt haar eigen gang.

 

De Maan geeft zelfs middels gezondheidskwalen en andere onrust tegenspel aan het Ik. Mogelijk kunnen we meer van dit tweezijdig functioneren begrijpen door nog eens te kijken naar het lichaam van de Aarde en dat van de mens.

 

Het Ik en de ijlere lichamen

Bij de beschouwing van de planeetschillen rond de Aarde vonden we een analogie met de opbouw van het aardelichaam-zelf met haar opeenvolgende klimaatzones en ook een analogie met dat van de ijlere lichamen rond de mens (14.1). Hierbij werden met name het astrale en mentale lichaam genoemd. In deze lichamen bewegen, zoals dat in de theosofie (*) wordt gezegd, onze gevoelens en gedachten. Deze lichamen omgeven ons fysieke lichaam. Ook rond de Aarde zijn in de planeetbanen vergelijkbare gelaagde sferen aanwezig (18.4).

Bij de mens wordt er gezegd dat deze lichamen sterk van uiterlijk kunnen verschillen, zowel tussen mensen onderling, als ook van moment tot moment al naar gelang de wisselende stemmingen. Ook zagen we dat het menselijk Ik niet allen op het gebied van feitelijk handelen, maar ook op de gebieden van voelen en denken een eigen landingsplekje heeft en van daaruit een eigen sturing kan ontwikkelen. Het Ik kan zich tussen die gebieden vrij verplaatsen. Op de krachten die in ieder van deze gebieden spelen kan de mens dan ook vat krijgen. Wij kunnen onze gedachten bijsturen door de dingen van een andere kant te bekijken. Onze kijk op de dingen beïnvloedt weer regelrecht de gevoelens die hierbij spelen.

 

Het Dubbel

Nu is er naast het astrale en mentale lichaam nog een derde ijler lichaam; tot nu toe is dit nog niet ter sprake gebracht. Het gaat hier om het etherisch lichaam. Dit lichaam staat het dichtst bij het fysieke lichaam en is van de drie ijlere lichamen het minst uitgebreid. (*)

 

Gelijkvormig

Het etherisch lichaam ligt tegen het fysieke lichaam aan. Sterker nog: in tegenstelling tot de andere twee ijlere lichamen heeft dit dubbel geen eigen vorm, maar volgt de contouren van het fysieke lichaam. Het ondergaat ook geen vormveranderingen die met de stemmingen mee wisselen. Het omvat het fysieke lichaam, doordringt dit en is enkele centimeters erbuiten als een lichte zône te zien. Door deze vormcongruentie wordt het ook wel het (etherisch) dubbel genoemd.

Dit dubbel functioneert niet los van het fysieke lichaam, maar is er voor zijn bestaan voorwaardelijk mee verbonden; wanneer het fysieke lichaam sterft valt ook het etherisch lichaam binnen enkele dagen uiteen. (*)

Het etherisch lichaam wordt ook wel het gezondheidslichaam genoemd. De kwaliteit van ons afweersysteem (21.1, 22.3, 22.9) wordt aan het functioneren van dit lichaam toegeschreven.

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum