Reis rond de Zon

 

15.3

bladzijde 3 van 4

 

Een tweede verdwijnpunt

Zoals gezegd heeft het Ik op de Noordpool geen mogelijkheid meer zichzelf om zich heen uit te werpen, zich ergens in te projecteren. Het blijft bij zichzelf (13.8).

Nadere beschouwing van onze reis om de Zon leert ons nu, dat er in het veld van de Zon ook een situatie aanwezig is waarin onze binding aan dit veld ophoudt. Deze positie treffen we aan op de Poolcirkel.

Met andere woorden: net zoals we op de Noordpool tot de ontdekking kwamen dat er vanuit ons persoonlijk Ik geen omringend veld meer om ons heen uitgeworpen kon worden, zo blijkt er ook op de Poolcirkel een situatie te bestaan, waar we niet worden aangedaan door het effect van de rondgang rond de Zon: een plaats dus waar de allesomvattende Zodiak met zijn voorstellingswereld voor een moment geen vat op ons heeft.

Hoe zit dat precies?

 

De Poolcirkel

De Poolcirkel ligt 66,5° van de Equator verwijderd en vult zo de hellingshoek van de aardas van 23,5° aan tot 90°. Ten gevolge hiervan staan we op de Poolcirkel niet meer scheef op het vlak van de Zodiak.

zomerfeest

 

fig. 15.3 Onze positie in het zonnestelsel op de poolcirkel

 

Hoewel de aardas zelf nog steeds dezelfde hellingshoek met het vlak van de Ecliptica aanhoudt, maken wij, wanneer wij op de Poolcirkel staan, die afwijking niet meer met haar mee: wij staan loodrecht op het vlak van de Zon, met dien verstande, dat wij in het vlak van de Zon rechtop staan. Deze situatie doet zich dagelijks gedurende een enkel moment voor. (*)

 

Geen aangrijpingspunt

In deze loodrechte positie valt het vlak van de Horizon in ieder etmaal gedurende één moment samen met dat van de Zodiak. Omdat beide vlakken op dat moment in elkaar samenvallen, is er geen sprake meer van een snijpunt tussen beide. In die situatie is het ascendantpunt niet meer te bepalen. De Ascendant bestaat even niet. Daarmee bestaat ook het fysieke aangrijpingspunt, dat de Zodiak naar ons als individu zou hebben, even niet. (*)

Aangezien de zodiakale grenzen van de huizen direct aan het ascendantpunt gekoppeld zijn, is met de Ascendant ook het hele huizenframe weggevallen.

 

De projectie onwerkzaam

In feite treedt hier bij de positiecirkels iets opmerkelijks op. Omdat deze cirkels verankerd zijn in het zuid- en noordpunt op de Horizon, valt deze verankering nu ook in het vlak van de Zodiak. De functie van de projectiebogen (fig. 8.2), om vanuit die verankering de zodiakale posities naar het vlak van tekening over te brengen, valt daarmee uit. De boog van de positiecirkels is in deze situatie immers nul graden. De projectie van alle hemelfactoren naar het vlak van tekening is hiermee weggevallen. Het projectiemechanisme is buiten werking gesteld: Er is geen subjectieve voorstelling meer, geen middelaars en geen informatiedragers.
Met andere woorden, gedurende één moment kan ons bestaan niet meer worden uitgedrukt in termen van de Zodiak.

 

-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum