Reis over de Aarde

 

13.8

bladzijde 8 van 8

 

Bewegingen van de Aarde

Als samenvatting van dit geheel wil ik graag nog de aandacht vestigen op twee bewegingen van de Aarde, die wij door ons verblijf op dit ondermaanse met haar meemaken. De eerste beweging betreft haar rotatie om haar eigen as, de tweede haar omloopbaan om de Zon. Deze laatste beweging zal in een volgende tekst worden besproken.

 

Centrifuge

Met de eerst genoemde beweging maakt de Aarde in 24 uur een volledige omwenteling door. Deze roterende beweging is weliswaar overal op Aarde hetzelfde, maar aan de evenaar snelt het aardoppervlak met een veel grotere vaart door de ruimte dan in de buurt van de noordpool en zuidpool: Een punt op de evenaar legt in 24 uur maar liefst 40.000 km af. Dit betekent een enorme centrifugewerking, die eigenlijk alles naar buiten slingert. In de hierna volgende teksten ga ik hier nader op in.

 

Het Noorden

In de noordelijke streken is de vaart van het aardoppervlak duidelijk minder.  We zien hoe het leven daar ook minder naar buiten gericht is; de aandacht wordt minder naar buiten getrokken en de persoonlijke aandacht kan meer tot concentratie komen. Het lijkt erop dat het de mens in deze streken beter lukt om enigszins zijn zintuigzenuwprocessen te verzamelen, bij zichzelf te blijven.

Wanneer we dan tenslotte op de Noordpool aankomen is de centrifugewerking van de draaiing van de Aarde nihil geworden. We bevinden ons hier in een bijzondere situatie: we staan op het oppervlak van de Aarde zonder dat we een omwentelingstraject per etmaal doormaken: we staan op de oppervlakte van de Aarde en toch staan we stil.

Samen met de Aarde draaien we alleen nog maar om onze eigen lichaamsas.

 

Geen tijd en geen plaats

Hier valt onze eigen as zenith-nadir samen met die van de Aarde. (5.3) Op deze manier is het analoge verband van de aardas met de persoonlijke as omgezet in een conjunctie; wij zijn met de Aarde-zelf in conjunctie gekomen.

Met het ontbreken van de cirkelomtrek is er hier geen sprake meer van tijd; we kunnen zelf kiezen hoe laat het is, door met onze neus in een bepaalde richting te gaan staan. Hetzelfde geldt voor de plaats: deze kan niet meer bepaald worden. Weliswaar weten we waar we op Aarde staan, maar omdat alle meridianen in het noordpoolpunt samen komen, is een plaatsbepaling in een van de meetstelsels niet meer mogelijk: Er zijn geen coördinaten meer.

 

Geen Horoscoop

Omdat middelpunt en omtrek op de aardas samenvallen, trekt ons hier ook geen centrifugekracht meer naar buiten; deze is hier dus niet meer te benoemen. De projectie als het onszelf-naar-buiten-werpen is op het noordpoolpunt niet meer manifest. De tijd- en plaatsgebonden horoscoop bestaat hier dus niet.

 

Bewustzijn

Op de Noordpool kunnen we dus niet meer spreken van een manifestatie aan de omtrek. Ons bestaan realiseert zich hier louter in rotatie.

 

De binding van ons bewustzijn aan onze eigen projectie is hier losgekoppeld, opgeheven.

 

In deze beweging kunnen we besluiten de rotatie naar binnen te trekken, ons restloos uit de omtrek te verzamelen en ons, niet alleen in het fysieke en sociaal-maatschappelijke, maar ook in ons bewustzijn, te realiseren dat we ZIJN.

In een volgende tekst zullen we zien dat deze unieke standplaats op Aarde ons, naast dit filosofische gezichtspunt, ook in feitelijke zin iets unieks kan opleveren.

 

-.-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten