Samenvattende conclusies

 

11.2

bladzijde 2 van 2

 

Algemene conclusie

Gaande deze speurtocht heb ik de lijn van het analoge denken zo consequent mogelijk gevolgd. Om deze denklijn zo goed mogelijk vast te houden heb ik de bevindingen van andere onderzoekers buiten beschouwing gelaten. Van het doorlopen denkproces doe ik hier verslag.

Door de werkwijze van de astrologie stap voor stap na te gaan bleek in de lijn van het analoge denken een werkmodel te voorschijn te komen.

De werkelijkheidsopvatting die hieraan ten grondslag ligt bepaalt daarmee de identiteit van de horoscoop. Hieruit kunnen enkele conclusies worden getrokken die hier nog eens integraal worden genoemd (11.2.a). Samenvattend komen zij op het volgende neer:

 

De opzet van de horoscoopfiguur heeft via de projectieprocedure vanuit de astronomische ruimte een - door het analoge verband gepotentiëerd - werkgegeven opgeleverd. De projectie hiervan is van onszelf uitgegaan.

 

Volstaan

Deze conclusie valt samen met datgene dat ons vanuit de astrologische traditie is overgedragen en brengt tevens de horoscoopfiguur in het verlengde van een hedendaags mensbeeld. (1.0.2)

De interne samenhang van het geheel is hiermee voor mij voldoende in beeld gekomen.

Voor mijn speurtocht naar de identiteit van de horoscoopfiguur wil ik op dit moment hiermee volstaan.

 

-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum