bijlage 3.3.1.a bij

3.3.1

 

 

Dimensies

 

Er bestaan meerdere aanzichten - met even zovele kennisgebieden - van de ene werkelijkheid.

 

Bij projectie van een ruimtelijk stelsel missen we altijd één dimensie. Immers het ruimtelijk gegeven is driedimensionaal en vaak bolvormig, terwijl de uitbeelding ervan gegeven wordt op een plat vlak.

Omdat de projectie loodrecht op het vlak van tekening wordt neergelaten bevindt de ontbrekende dimensie zich in het veld dat loodrecht op dat vlak staat. De informatie die in dat veld besloten ligt wordt in het vlak van tekening dus aangetroffen in een lijn of punt. Dit kan geopend worden door vanuit een nieuwe positie of gezichtspunt een nieuwe projectie uit te gooien. Noodzakelijkerwijs wordt in dat geval weer een andere zijde van de informatie onttrokken aan het oog, toegevouwen tot een punt.

In de verschillende projectiesystemen zien we dan ook, hoe bepaalde facetten van de ruimtelijke situatie wel, of juist niet tot uitdrukking worden gebracht. Er bestaan derhalve meerdere aanzichten - met even zovele kennisgebieden (*) - van de ene werkelijkheid.

-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum