Analogie in de meetstelsels

 

5.3

bladzijde 3 van 4

 

Assen en vlakken

De drie genoemde meetstelsels zijn alle drie opgezet vanuit hetzelfde middelpunt, namelijk het middelpunt van Mens en Aarde. Een meting die met een van deze stelsels wordt verricht brengt dus steeds een aspect van dat middelpunt tot uitdrukking.

Vanuit dit middelpunt is voor ieder stelsel een as opgericht, die loodrecht staat op het vlak van het stelsel.

In het Horizonstelsel is de as zenith-nadir het denkbeeldige verlengde van onze eigen ruggengraat. Deze as is daarmee de meest persoonlijke van de drie. Hij is als het ware onze persoonlijke noordpool-zuidpool as.

 

Het functionele verband

De assen en vlakken horen paarsgewijs bij elkaar.

 

ned as en vlak

 

fig. 5.3 de drie vlakken met bijbehorende assen

 

In het analoge denken geldt nu voor deze assen en vlakken het volgende gelijkgeaarde verband:

 

het Horizonvlak : de as zenith-nadir (onze lichaams as)=

het Equatorvlak : de as hemel noordpool - hemel zuidpool =

het Eclipticavlak : de as ecliptica noordpool - ecliptica zuidpool.

 

In de figuur zijn respectievelijk deze paren aangegeven met de kleuren groen, geel en rood.

Met dit functionele verband tussen een as en zijn vlak zal later op deze site verder worden gewerkt.

 

Voor het vervolg

Voor het vervolg van dit betoog, zijn de gegevens over de meetstelsels die in de bijlagen werden aangereikt (5.2.a) nu toereikend: Het gaat hier immers niet primair om de wiskundig-technische opzet van de stelsels, maar om de inzichtelijke informatie die impliciet in die technische opzet besloten ligt. Meer is voor ons doel, het raadsel van de astrologie in beeld te krijgen (0.3), niet nodig.

In de hierna komende teksten neem ik aan dat de lezer de lijn in het analoge denken nu verder zelf kan volgen.

 

 

 

-.-.-.-