Wat we tot nu toe vonden

 

2.1

bladzijde 1 van 1

 

Heroriëntatie

Met dit "Terugkijken naar eigen Werk" ontdekten we dat we het aanvankelijk veronderstelde verband tussen de sterrenhemel en het lot van de mensen op Aarde moesten loslaten. Ook konden we vaststellen dat er een overgedragen verband bestaat tussen de horoscoop en de Aarde. Wellicht kunnen enkelen deze ontdekkingen ervaren als een "ont-tovering" van de astrologie, maar ook hebben we interessante aanknopingspunten gevonden waarlangs we onze speurtocht kunnen voortzetten. Echter, al met al betekent dit toch wel een grondige heroriëntatie. Dus voor we verder gaan lijkt het een goed idee om de bevindingen nog eens tot ons te laten doordringen.

 

Er blijkt een verschil te zijn tussen de grote gordel van sterren die we de Dieren noemen en de Zodiak waar we in de astrologie mee werken. Als je nog eens wilt na lezen hoe dit zit klik dan hier.

 

Het blijkt dat in een horoscoop gewerkt wordt met invloeden die niet in fysieke zin bestaan, maar die door analoge overdracht rondom ons aanwezig worden geacht. Als je nog eens wilt na lezen hoe dit zit klik dan hier.

 

Het blijkt dat het analoge denken een grote rol speelt bij de stapsgewijze overdracht van de inhoudelijke betekenissen die aan de tekens worden toegekend. Als je nog eens wilt na lezen hoe dit zit klik dan hier.

 

Langs dezelfde denklijn komen we tot de conclusie dat ieder mens zijn leven ervaart binnen zijn eigen universumpje. Als je nog eens wilt na lezen hoe dit zit klik dan hier.

 

Dit alles vraagt nu om een nadere verkenning van

- de aard en wetmatigheid van het analoge denken

- het mechanisme van projectie, zowel in technische, als ook in psychologische en inductieve zin

- onze verwortelde relatie met de Aarde.

 

 

-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum