literatuurverwijzing

 

L.Knegt, Astrologie, wetenschappelijke techniek, 1928, blz 82, Duwear & Zn. Amsterdam

-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten