literatuurverwijzing

 

ing. H.Cosman, Vragenrubriek - Over Majeure Aspecten, Urania, zomer 1979, blz 5 en 6, Werkgemeenschap van Astrologen, Utrecht

 

ing. H.Cosman, Lezing over het WvA systeem en enkele achtergronden gehouden te Londen, Urania, herfst 1979, blz 7, Werkgemeenschap van Astrologen, Utrecht

 

website van de Werkgemeenschap van Astrologen

 

-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten