Van Astrologie naar Horoscopie

 

Opzet van de duiding

28.4

Bladzijde 4 van 12

 

Automatismen en structuur

Door training en gewoontevorming kan zich een automatisme ontwikkelen waardoor de persoon zich niet meer actief hoeft bezig te houden met de routinematige handeling. Deze handelingen (bijvoorbeeld fietsen, zwemmen, het gas- en rempedaal van en auto bedienen, een muziekinstrument bespelen, een routine afhandelen) verlopen vanzelf zonder dat de persoon zich met de technische kant ervan mee te hoeven bemoeien, of erbij hoeft na te denken.

 

Potentieel vermogen als aangrijpingspunt en bijdrage

Specifieke herencombinaties (de heren van de vuur, aarde, lucht en water huizen alsook die van de kruisen) kunnen een indicatie geven van de klaarliggende structuur in de geborene als zijn of haar potentiële vermogen voor handeling. Op deze structuur kan de persoonlijke impuls voor handeling aangrijpen. Hierbij gaat het om de herencombinaties binnen de individuele cycli (28.3). Het betreffende huis dient daarin als veld voor ontwikkeling van dat specifieke vermogen in dat cyclische proces (6.2). In de adviserende duiding wordt, naast de bekende psychologische Maan-benadering, in de structurering ook een pedagogische toepassing mogelijk.

Ook kan uit de analoge cycli met die van de Zodiak blijken of iemand een bijdrage (ten goede of ten kwade) aan zijn of haar omgeving levert.

 

In beeld brengen

Voor een goed overzicht is per cyclus een aparte weergave van de herenverbanden wel handig. Bij de voorbeeldhoroscopen zal per cyclus zo'n aparte weergave ook worden gebruikt.

 

De vier Driehoek verbanden als Middelpunt Principes

De hierna volgende vier driehoek structuren geven gezamenlijk (24.8) een inhoudelijk aanzicht weer van het egoisch middelpunt van de geborene (6.1).

De Vuurdriehoek

De vuurdriehoek bestaat uit de heren van de huizen 1, 5 en 9. De drie werkvelden vormen samen een cyclus. In dit organisch verband is heer 1 onderdeel van de cyclus. In heer 1 heeft iemand zichzelf in eigen beheer. Dit geeft deze cyclus een eigen importantie.

De stand en het verband van de heren van deze huizen kunnen iets zeggen over iemands presentie, stoelend op zijn of haar aard van zijn. Zo geeft deze cyclus o.a. het vermogen aan om leiding te geven aan het eigen leven en aan dat van anderen, ongeacht de subjectieve intenties die in de geborene leven. Het gaat hier louter om het potentiële vermogen.

Aan dit leidinggevend vermogen ligt een procesgang ten grondslag. Deze begint in het vijfde huis bij de wensen en verlangens van de geborene (24.3). In een natuurlijk verloop van dit proces worden de wensen die in het vijfde huis leven in het negende huis overwogen en in een plan gezet om vervolgens in het eerste huis te worden uitgevoerd.

Bij een stand van heer 1 in 1 is er een authentieke open opstelling en tegemoettreding, iemand die volkomen zichzelf is en in wiens omgeving ook anderen zichzelf kunnen zijn. Dit kan ook ongezeglijkheid opleveren. Bij de stand van heer 1 in 9 is de geborene het meest zichzelf in zijn idealen en projecten. Bij de stand van heer 1 in 5 is de geborene het meest zichzelf in zijn wensen en koning in zijn of haar eigen wereld.

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum