Slotwoord

 

Het einde van de Leesroute

Hier, aan het einde van de leesroute op The Innersky, is het nu voor mij goed om de lezer weer aan zichzelf terug te geven.

 

Zeggingskracht en Waardigheid

Hij of zij reisde met mij mee over de Aarde en haar omstreken en kon voor de vele uiteenlopende werkelijkheidsopvattingen, die ik bij het begin van de verkenningstocht noemde, een gezamenlijk ankerpunt vinden.
Zo bleek mij, gaande deze reis de bijzondere zeggingskracht van de astrologie als alomvattende wetenschap, en vond daarin de zo vaak besproken “Vrije Wil”, als onvervreemdbare menselijke waardigheid in de geboortehoroscoop verankerd.

 

Dank

Met de wens dat mijn medereizigers hier tijdens hun leesuren goede momenten hebben beleefd, sluit ik deze reeks van teksten nu af.

 

Met dank voor ieders belangstelling en mooie commentaren.

 

Paula Schreurs
Laren, Holland
mei 2021

 

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum