Slotwoord

 

Op deze site heb ik aandacht willen geven aan enkele vragen die mij al langere tijd bezighielden en die zich vanuit het astrologisch werkveld steeds weer aan mij opdrongen. Om een antwoord op deze vragen te vinden heb ik de astrologie-zelf maar eens onder de loep genomen.

De nauwelijks te bevatten en alles bepalende rol van projectie, die kennelijk van onszelf uitgaat, kwam hierbij als verrassende uitkomst te voorschijn, evenals twee opmerkelijke mogelijkheden voor ontsnapping, die in deze begoocheling impliciet aanwezig zijn. Zo kreeg ik beter zicht op de zeggingskracht van de horoscoop en op de mogelijkheden voor overstijging daarvan. Daarmee ligt ook een eventuele vervolgontwikkeling open voor The Innersky.

Ondanks dit open einde en de resterende vragen die nog opgehelderd moeten worden, heeft het opsporen van de samenhang van deze beide zijden van het astrologische werkveld (de macht van projectie en de mogelijkheid tot bevrijding daarvan) mij inzichtelijk veel goeds gebracht. Natuurlijk was het een fikse schrijfklus, maar achteraf gezien was dit het mij alleszins de moeite waard.

Met de hoop dat ook de lezer hier momenten van dieper inzicht en meer verbinding met de Aarde en zijn leven op dit ondermaanse heeft mogen beleven, beëindig ik hierbij deze verkenning op The Innersky.

 

-.-.-.-

Paula Schreurs

Laren, mei 2017

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten