bijlage 24.7.a bij

De Zodiak 24.7

 

Overzicht van de tekens van de Zodiak

 

Kernbegrippen

Hieronder volgt een overzicht van enkele inhoudelijke kernbegrippen van de tekens van de Zodiak. Uiteraard zijn deze in de bekende handboeken (*) uitgebreider te vinden.

 

 

Overzicht van de kernbetekenissen van de tekens van de zodiak

teken

ontw. plant

inhoudelijke betekenis

zaadje

begin, kiemkracht, de eerste stap, initiatief, impuls, spontaan, vrij.

     

zaadje valt in vruchtbare aarde

ontvankelijkheid, overgave, trouwen, materie, buffer, reserve, bezit, vermogen, trouw, vertrouwen, geloof, godsdienst.

     

wortels zoeken

zich een weg in

de bodem

contactzoeken, kennisname, basis school, leergierig, nieuwsgierig, onbevooroordeeld, neutraal, buren, broers en zussen, handel, reizen, verbinding.

     

voedingsstoffen

en vocht worden aangezogen;

het zaadje zwelt

opnemen, opzuigen, naar binnen halen, het niet-eigene komt binnen, verzamelen, vasthouden, verleden, traditie, familie, jeugd, herinnering, ervaring, emotie, huis, huiselijkheid, groei door voeding, groei door ervaring.

     

stengel komt

boven de grond

centraliteit, spil, wil, heerser, self-centered, leider waar anderen op draaien, middelpunt, directeur , royaal, warmte, kinderen, spel, schepper.

     

zijtakken met vele blaadjes

werker, laborant, hygiëne, analyse, differentiatie, vakgeleerde, detail warenkennis, dienstbaarheid, gezondheidszorg, verpleging, beroep als werknemer.

     

bloeiende bloem met stamper en meeldraden

schoonheid, harmonie, evenwicht, partnerschap, overeenkomst, contract, tegenspeler, huwelijk, organiseren, het planteigene blijkt in de bloem.

     

bevruchting

indringen, onderzoeken, sexualiteit, genieten, zwart/wit, polariseren, afwijzen, uitersten, strijd, splijten, wraak, vernietigen, ontkennen, dood, bevruchting, geheim, regenereren, occult.

     

vrucht waarin de zaden rijpen

zaadvorming, kweker, genezer, reparateur, opvoeder, toekomst, leraar, adviseur, strateeg, wetenschap, lijn uitzetten, motivatie, overtuiging, visie, uitdragen, onverdraagzaam.

     
capr

uitgedroogde zaaddoos

vochtverlies, verdrogen, verharden, uitkristalliseren, structuur, wetten, groeiassen, erkenning, eer, onbuigzaam, conventioneel.

 

 

aquar

het vrijgekomen zaad verspreidt

zich

decentralisatie, democraat, mensenvriend, humanisme, verspreiding, modernisering, verenigingsleven, non-conformist

 

 

vis

het plantje sterft

af

oplossen, loslaten, sublimeren, offeren, afstaan, vergaan, ten onder gaan, liquideren, vloeibaar maken, anonimiteit, verdwijnen.

 

-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten