De Zodiak

 

24.5

bladzijde 5 van 8

 

Het eerste viertal - de fase van ontstaan

 

Ariës

Het teken Ariës is een vuurteken. Het is een naar buiten gericht teken, waarin we de volgende kernbegrippen kunnen herkennen: de explosieve kiemkracht van het zaad, de startimpuls, die door het beperkte reservevoedsel snel uitgeput is, het frisse, brutale, jonge en nieuwe, de ongebaande wegen die worden gegaan, de volkomen eigenheid van deze impuls waarin er geen oog is voor de initiatieven van anderen, de spontaneïteit, het zichzelf zijn, pioniersgeest en initiatief, vrijheid van handelen en daadkracht. Als het eerste schaap over de dam is volgen er meer: "Ik val aan, volg mij".

 

Taurus

Vervolgens valt het zaadje ergens in op de grond. Dat kan overal zijn. Het zoekt niet naar een geschikte plek, maar komt gewoon ergens terecht. In een plas water, of op een droge rotssteen. Dan blijft het daarbij. Het kan ook dienen als voedsel voor de vogels en zo ver weg gedragen worden. Maar ten slotte kan het ook vallen in vruchtbare aarde.

Het teken Taurus is een aardeteken. Het is een naar binnen gericht teken, waarin we de volgende kernbegrippen kunnen herkennen: passiviteit, ontvankelijkheid, vruchtbaarheid, trouw, vertrouwen, geduld, buffer en voorraad, materie en bezit, ook intellectueel en geestelijk eigendom, overgave en (uithoudings-)vermogen. Taurus heeft de kenmerken van een vliegwiel in zich: het kost veel energie om in beweging te komen, zodat traagheid geconstateerd wordt, maar daarna laat het zware vliegwiel zich op dezelfde manier niet zo makkelijk meer stoppen. Taurus gaat door waar anderen het allang hebben opgegeven.

 

Gemini

Eenmaal in de aarde begint het zaadje te ontkiemen. De eerste draadachtige worteltjes groeien uit, die verder hun weg zoeken in de bodem.

Het teken Gemini is een luchtteken. Het is naar buiten gericht en we kunnen er de volgende kernbegrippen in herkennen: contact, primaire kennisname, broers en zussen, buren, verbinding, basis school, leergierigheid, nieuwsgierigheid, onbevooroordeeld zijn, uitwisseling, handel, kleine reisjes, luchtigheid. Gemini staat zowel te boek als oppervlakkig als ook als geniaal.

 

Cancer

Met de uitgegroeide worteltjes wordt nu vocht en de daarin opgeloste voedingsstoffen aangezogen. Het zaadje neemt dit in zich op en zwelt door deze allereerst niet-eigen elementen op.

Het teken Cancer is een waterteken. Het is naar binnen gericht en kenmerkt zich door de volgende kernbegrippen: opnemen, aanzuigen, voeding, het niet-eigene wordt eigen, internaliseren, herinnering, verzamelen, archief, vasthouden, jeugd en achtergrond, onderbewuste, familieverbanden en tradities, verleden, binding, emotie, groei door ervaring.

 

Geen intentie - geen limiet

Deze eerste reeks van vier tekens kenmerken zich door hun spontane, ongerichte, niet differentiërende of filterende instelling. Het zaadje kiest niet zorgvuldig de plaats waar het ontkiemen zal, maar het begint gewoon ergens. De aarde kiest niet welk zaadje een kans zal krijgen en welk niet, maar stelt gewoon zijn vermogen beschikbaar. De worteltjes zoeken zich vervolgens ongericht een weg door de bodem, waarna het zaadje alles in zich opzuigt wat het opnemen kan. Er is geen beperking en geen intentie.

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten