De Zodiak

 

24.4

bladzijde 4 van 8

 

Analogieën met de natuur

De hiervoor genoemde kwaliteiten van de tekens zijn ontleend aan de traditionele astrologie. Weliswaar ontbreekt hiervoor (net als bij de planeten) een concreet fysiek fundament, maar net als toen (14.2) zijn voor de inhoudelijke betekenissen van de tekens van de Zodiak vele analogieën bekend. Voor de Zodiak vinden we deze echter niet in de ijlere lichamen van de mens, zoals bij de planeten, maar in de concrete, objectieve, voor ieder zichtbare werkelijkheid en de natuurlijke processen die zich daarin afspelen.

 

Opeenvolging in de tijd

Naast hun overkruising over het midden (zoals bij de drie kruisen) volgen de tekens langs de Zodiak immers ook een opeenvolging in de tijd. Zo laat de Zon op zijn tocht langs het firmament de Zodiak zien als een, door het jaar heen vast terugkerend ritme van seizoenen met daarin de toe- en afnemende lengtes van dag en nacht. Ook in de opeenvolging van de rijzende tekens in het ascendantpunt zien we in een etmaal de tekens achter elkaar te voorschijn komen. Zij tonen hierin de voortschrijdende ontwikkeling in de tijd.

 

Ontstaan, bestaan en vergaan in de objectiviteit

De tekens van de Zodiak staan dus niet op zichzelf, maar ontwikkelen zich uit elkaar. Daarin geven zij gestalte aan een complete cyclus van ontstaan, bestaan en vergaan.

In de onderstaande beschrijving van de tekens beschouwen we deze dus niet als losstaand van elkaar, met ieder een eigen(-zinnige) lading, maar als een onderling samenhangende reeks van stadia, waarin het volgende stadium (teken) in de tijd steeds uit het voorgaande volgt (24.2). In deze benadering zien we de Zodiak dan inderdaad als een uit zichzelf voortrollende emanatie (24.3).

 

Onttovering

Op welke aannames de traditionele betekenissen van de siderische Zodiak in de oudheid gebaseerd zijn is moeilijk na te speuren. De legendes daarover en de beelden die daarmee zijn verbonden zijn legio; zij spreken aan op onderliggende potenties in de menselijke ziel.

Natuurlijk wordt hier met de benadering vanuit de nuchtere relatie met de hellingshoek van de aard-as, deze "magie" rond de aardse Zodiak nu verbroken (2.1). In de denklijn die we hier hebben uitgezet rest ons echter niets anders, dan de gordel van de Zodiak te herdefiniëren als een stelsel van procesmatig gefaseerde beelden, dat als geheel voortkomt uit de Aarde-zelf.

 

Het plantje

Tijdens een van zijn cursussen illustreerde Th.J.J.Ram het ontwikkelingskarakter van de Zodiak aan de opeenvolgende stadia in het leven van een plantje. Dit voorbeeld kan goed dienen om de essentie van ieder teken, zoals dat eerder ook voor de planeten werd gegeven (18.4.a), nader te benoemen. Ik zal mij hier dan ook tot die essentie beperken. Voor het overige kan ieder goed handboek deze beknopte beschrijving van de tekens compleet maken.

plantje

fig. 24.4 De Zodiak gerelateerd aan de ontwikkeling van een plantje

 

Het plantje door de huizen heen

Figuur 24.4 illustreert de ontwikkeling van het plantje in de twaalf fasen.

1. Het eerste viertal

In het eerste huis, analoog aan het teken Ariës, is er alleen maar een zaadje. In het tweede huis, analoog aan het teken Taurus, valt dit zaadje in de bodem, waarna in het derde huis, analoog aan het teken Gemini, de worteltjes tot ontwikkeling komen en zich een weg zoeken in de aarde. Door het aanzuigen van vocht en voedingsstoffen zwelt dit zaadje in het vierde huis, analoog aan het teken Cancer, op: de omvang van het zaadje wordt groter. In deze eerste vier huizen speelt het proces zich onder de grond af.

2. Het tweede viertal

In het vijfde huis, analoog aan het teken Leo, richt zich de eerste stengel boven de grond, als centrale as op, waarna in het zesde huis, analoog aan het teken Virgo, de blaadjes en zijtakken zich rondom die as ontwikkelen. In het zevende huis, analoog aan het teken Libra, komt de plant tot bloei waardoor in het achtste huis, analoog aan het teken Scorpio, de bevruchting kan plaatsvinden. In deze tweede fase beleeft het plantje z'n meest eigen bestaansperiode.

3. Het derde viertal

In de hierna volgende fase worden alle functies gericht op het voortbestaan en verspreiden van de soort. Hiervoor rijpen in het negende huis, analoog aan het teken Sagittarius, de zaden uit, waarna in het tiende huis, analoog aan het teken Capricornus, de wanden van het vruchtbeginsel verdrogen, om in het elfde huis, analoog aan het teken Aquarius, open te barsten en de vele zaden prijs te geven aan de omgeving. In het twaalfde huis, analoog aan het teken Pisces, is ook deze laatste taak van het plantje voltooid: Het sterft af.

 

In dit beeld gaan we nu de karakteristieken van de twaalf tekens in vogelvlucht bespreken.

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten