bijlage 24.3.b

bij 24.3 De Zodiak

 

De vier en de vijf elementen

 

 

Vier en vijf elementen

Ook in de alchemie kennen we de elementen die met deze namen van Vuur, Aarde, Lucht en Water worden benoemd. Hier is er echter sprake van een reeks van vijf elementen. Naast de vier wordt ook het element Ether genoemd. Met deze toevoeging wordt het grondplan voor de schepping in vijf aspecten opgezet, hetgeen een essentieel andere benadering inhoudt dan een indeling in vieren, die in de astrologie wordt gehanteerd.

 

Andere grondslag

Eenvoudig gezegd: De vijf elementen berusten op een andere indeling van de cirkel en daarmee op een andere grondslag, dan de vier hoekpunten op de cirkel van de Zodiak.

Hoewel bij de hierna te bespreken aspecten ook gewag van deze vijf zal worden gemaakt ,valt het voor het overige toch buiten het bestek van deze site om op deze vijf nader in te gaan. Hier wordt daarom volstaan met te verwijzen naar de vijf prana's en de vijf zintuigen die met deze prana's verbonden worden geacht, evenals naar de Chinese geneeskunst van de acupunctuur.

 

Begripsverwarring

Als gevolg van deze zelfde benamingen worden deze vier en die vijf echter vaak door elkaar gebruikt. Dat dit begripsverwarring met zich meebrengt behoeft verder geen betoog.

 

-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten