De Maan

Of

Wat er besloten ligt in een Satellietpositie

 

22.5

bladzijde 5 van 24

 

Vorm en trilling

Maan is het beginsel van vorm. Uit de natuurkunde weten we dat vormen ontstaan uit trillingen: wanneer op een ijzeren plaat door een strijkstok zand in trilling wordt gebracht rangschikken de zandkorrels zichzelf in geordende patronen, in geometrische figuren.

Zo kunnen we nu begrijpen dat de Maan opgevat kan worden als gevoelige membraan waarop een trilling wordt opgevangen, getransformeerd en vervolgens wordt doorgegeven naar een medium waarin deze trilling vorm kan aannemen.

Enerzijds functioneert de Maan dus zo als een membraan dat in trilling wordt gebracht - of beter gezegd: dat zich in trilling laat brengen voor zover het op de trilling kan mee resoneren. Haar gevoeligheid en afstemming als ontvanger speelt dus mee.

Anderzijds modelleert zij de stof en zet de trilling om tot een vorm. Ook haar vormgevend en organiserend vermogen speelt dus een rol.

 

Afstemming

Deze beide vermogens dienen ieder een eigen belang en staan niet steeds in elkaars verlengde: gevoelige mensen zijn vaak kwetsbaar en andersom zijn mensen die goed grip hebben op de vorm niet altijd subtiel gevoelig. In de bewuste instelling van het (roterend) Ik ligt de mogelijkheid aan de ontwikkeling van beide aandacht te geven. Deze afstemming van de Maan kan voor het algeheel psycho-fysiologisch functioneren van vitaal belang zijn.

 

Blauwdruk

Om te beginnen beeldt de Maan dus uit. Zij geeft vorm aan een lading die in ons leeft, of die in onze omgeving aanwezig is. In dat laatste geval kan de Maan van onze omgeving, zoals de sfeer in een gezin of groep, ook werkelijk beelden op ons afdrukken. Dergelijke beelden kunnen (zoals we dat de Maan hiervoor zagen doen) onze perceptie beïnvloeden of zelfs verblinden.

In deze zin zijn energetische beelden op te vatten als ladingen die een vormende invloed uitoefenen.

In de horoscooptekening kunnen we dit zien op het vlak van de Prime Verticaal (tekst 8.1 en 9.1) waar onze blauwdruk staat uitgebeeld. We benoemden dit al als een Maanvlak. Op dit vlak staan de beelden te lezen waarin de binnenkomende trillingen vorm aannemen in ons en waarbinnen wij vervolgens gaan leven.

 


literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum