De Maan

Of

Wat er besloten ligt in een Satellietpositie

 

22.4

bladzijde 4 van 24

 

Baarmoeder

Naast het transformeren van te hoge (of te lage) spanningen behartigt de Maan haar beschermerrol ook wel eens door de doorgang volledig af te schermen. Ze helpt daarmee de handhaving van de status quo door er letterlijk tussen te gaan staan. Daarin neemt haar neutrale beschermerrol absolute vormen aan. Dit is bijvoorbeeld het geval in haar functie van baarmoeder. In die functie omhult zij haar vrucht volledig, voedt het van binnenuit en schermt het af, zodat het zich daarin veilig kan ontwikkelen. De Maan vormt zo een natuurlijke barrière tussen de buitenwereld en binnenwereld.

 

Moei

Maar de Maan kan zich ook daadwerkelijk met de binnenkomende invloeden gaan be-moei-en. In haar ijver geeft ze haar neutraliteit dan op. Ze filtert de informatie, verdraait deze of ontwikkelt een heel eigen interpretatie. Zo kan zij een geheel eigen sfeer opbouwen en om zich heen uitzetten. Dit kan een aangename plaats zijn waarin anderen zichzelf kunnen zijn, of ook een plaats van sfeermakerij.

Deze Maan laat ons naar de werkelijkheid kijken via haar eigen bril. Hoewel ze hiermee nog steeds de zelfhandhaving (Saturnus) dient (18.5, 20.1), kan er van ontwikkeling nu weinig terecht komen. Het spreekt vanzelf dat afflicties op de Maan deze neiging versterken.

 

Gekleurde bril

Zo heeft ieder mens met zijn Maan een eigen bril op, beziet de dingen om zich heen vanuit zijn eigen persoonlijke instelling. En andersom tonen wij ons naar buiten toe onszelf vanuit een door onszelf geprojecteerd zelfbeeld (9.1, 11.2). Vanuit deze persoonlijke opvatting omtrent onszelf presenteren we ons naar de buitenwereld. Deze opvatting is weliswaar gekleurd, maar dient als voorlopige oplossing voor de onbekendheid met onze diepere geaardheid en ook als kompas om ons in de chaos van het leven te kunnen oriënteren en handhaven.

 

Spanning oproepen

Naast de afbouw van binnenkomende spanningen kan er ook, zoals gezegd, van binnen uit behoefte bestaan aan een hogere spanning. Door een eigen uitgegooide trilling kan de Maan deze in allerlei vormen oproepen, zoals in uitdagingen, projecten, avonturen, kunstuitingen en verliefdheden; zo ook in ziekte en criminaliteit. Ook beleven we zo'n verhoogde spanning in fysieke ervaringen zoals sportieve topprestaties, seks, disco's en drugs.

Met het uitgegooide beeld of verlangen kan de Maan deze spanning in de omgeving uitzetten, waarbinnen iets vorm kan aannemen, ontregeld kan worden. of anderszins teweegbracht.

 

Neutrale functie

Het is van belang hierbij te beseffen dat de Maan in haar functie als transformator geheel betrokken is op haar object en toch in intentionele zin neutraal is: zij geeft de intentie getrouw door. Het maakt niet uit of het doel opbouwend verheven is, of juist negatief afbrekend. De Maan geeft eenvoudigweg vorm aan de trilling die leeft.

 

Piekervaring

Soms beleven we piekervaringen. Deze kunnen opgeroepen worden door onze projecties, maar zich ook los daarvan voordoen. In dat geval is de Maan geheel ontvankelijk; de ervaring betekent dan voor de Maan zelf een transformatie.

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum