De Maan

Of

Wat er besloten ligt in een Satellietpositie

 

22.3

bladzijde 3 van 24

 

Bijna hetzelfde

Het beeld van de Maan dat ons vanuit de traditionele astrologie is overgeleverd kan zonder probleem in deze vijf punten worden herkend. Dat geldt echter niet voor haar traditionele rol als heer van het teken Cancer. Weliswaar is het vanuit haar grenswachtpositie begrijpelijk dat vele waarnemingen van karakteristieken van de Maan een analoog beeld met dat van de heer van Cancer laten zien, maar door het vaste verband met de Aarde is de Maan voor deze functie niet beschikbaar (22.2). Daarmee wordt het des te intrigerender om de eigen functie van de Maan binnen de, op deze route ontwikkelde zienswijze (18.1), op te sporen.

 

Dienstbare functie

Omdat de Maan geen heerser van een Zodiakteken is, heeft haar inhoudelijke betekenis dus niet dezelfde grondslag als die van de andere planeten. Dit betekent echter niet dat haar functie dan ook leeg zou zijn. Want het ontbreken van een eigen ontwikkelingsopdracht roept, samen met de onlosmakelijke verbinding en afscherming van de Aarde, het beeld op van een beschermster en voedster, die zich in deze positie geheel kan wijden aan haar taak: het beeld van een volledig toegewijde moeder.

In deze rol is zij, zoals we zullen zien, op vele manieren dienstbaar aan de Aarde en haar bewoners.

 

Zuivere middelaar

De baan van de Maan vormt een effectieve bewaking rond de Aarde. Alle van buitenaf komende invloeden kunnen de Aarde alleen bereiken via deze wachtpost. Wil de Maan deze bijzondere functie zuiver kunnen behartigen dan moet zij als doorgeefster neutraal zijn, zich niet inhoudelijk in het gegeven mengen. De meest zuivere rol van de Maan is dan ook een passieve en dienstbaar afgestemde functie. In deze kwaliteit kwamen we haar al eerder tegen ( tekst 6.2 , 9.1 en 16.2). Het hoeft geen betoog dat haar stand in verheffing in Taurus aan deze eigenschappen van ontvankelijkheid en bevruchtbaarheid prachtige mogelijkheden biedt.

 

Omkeren en transformeren

Echter haar rol als beschermster vraagt van haar ook waakzaamheid. Te hoge binnenkomende spanningen zouden haar beschermeling kunnen beschadigen. Daarom moet zij zich er ook tussen kunnen plaatsen en als een soort transformatorhuisje de hoogte van de spanning kunnen afstemmen op de ontvanger.

Deze functie vraagt om voeling te hebben met de spanningslading van de indringende invloed, evenals met het incasseringsvermogen van de ontvanger.

Voor deze tweezijdige afstemming moet de Maan zich kunnen omkeren, zich met beide zijden kunnen verbinden. Hierin speelt Uranus mede een rol. In dit verband benoemden we de Maan al als een semi-permeabele membraan (21.1).

De hier getoonde tweezijdigheid van de Maan kwamen we al eerder tegen (tekst, 6.2 en 18.3) en ook in de onderhavige tekst zal hij nog verder worden uitgediept.

 

Kinderen en volwassenen

Bij de zorg rond opgroeiende kinderen is de spanningsafstemming van essentieel belang. Beschadiging moet hier worden voorkomen. Andersom kan bij volwassenen juist de behoefte bestaan aan een grotere spanning dan vanuit de omgeving wordt aangeboden. Ook in die situatie functioneert de Maan als transformator, maar dan in omgekeerde richting, waarover straks meer.

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum