De Maan

Of

Wat er besloten ligt in een Satellietpositie

 

22.16

bladzijde 16 van 24

 

Frustratie en ontwikkeling

De mate waarin het Ich is uitgerijpt is op deze wijze bepalend voor de mate waarin het Es zich kan ontplooien. Het is daarom de vraag of het vroegtijdig wegsnoeien van vitale driften in de jeugd wel bevorderlijk is voor een latere innerlijke ontwikkeling. Andersom kan vorming ook niet uitblijven, want het Ich ontwikkelt en differentieert zich met name door frustratie. Het is dus zaak hierin en goede balans te vinden. Op onze reis over de Aarde (13) zagen we hoe hiermee op Bali anders wordt omgegaan dan in andere culturen. In de Balinese cultuur verschijnt het Es niet zozeer in het zieleveld van de mens, maar is het rondom in de natuur aanwezig, waarvan ook de mens impliciet onderdeel uitmaakt. In verband daarmee zou de vraag kunnen rijzen wat er dan onder "de mens" moet worden verstaan. Hoewel op deze site daarop nog nader zal worden terug gekomen zal daarmee het laatste woord daarover niet gezegd zijn.

Op dit moment is het belangrijk te beseffen, dat voor het verschijnen van het Es in het zieleveld van de mens een goede uitrijping van het Ich in het maanlichaam een voorwaarde is.

 

Vroedvrouw en uitbreiding van bewustzijn

Rijping vraagt tijd. Voor de spiegelwerking die in onze westerse Ik-ontwikkeling nodig is geldt dan ook een opgroei periode waarin één voor één de ijlere lichamen aan het fysieke lichaam kunnen worden aangeschakeld en het Ik daarop z'n landingsplekje kan innemen. Al deze fasen betekenen voor de Maan een uitbreiding van bewustzijn. In de psychologie kennen we daarvoor de verschillende puberteitsperioden. Daarbij functioneert de Maan (ook op de ijlere gebieden) als baarmoeder als omhullend groeilichaam, maar ook als vroedvrouw. Na een volledige progressieve maansomloop van 28 jaar (4x7) is de mens idealiter psychisch volwassen geworden en kan een zinvolle doorstart gemaakt worden naar het Es.

Bij deze laatste bewustzijnsuitbreiding gaat de Maan dan, naast alle vitale functies ook als spiegel functioneren en wel zodanig dat in de ziel de drie Ich-krachten worden gereflecteerd als Es. In de legende van Parcival wordt deze omslag in de Maan-functie op prachtige wijze verhaald.

 

Spiegel en reflectie

Het vermogen van de Maan om beelden te reflecteren kan gaan functioneren wanneer de Maan niet emotioneel is aangedaan. Met andere woorden wanneer het wateroppervlak geen heftige golven vertoont en zelfs niet meer rimpelt. Met het klimmen der jaren komt dit vaker voor. De Maan wordt dan vaker een spiegel. Zij spiegelt ons een zelf-beeld terug. In deze functie staat zij aan de andere kant van de Aarde, aan de Es kant. Van daaruit spiegelt zij ons als een verschijningvorm van de drie Ich-krachten terug.

 

Be-spiegelen

Inderdaad is de Maan vaak genoeg niet rustig en mengt zij nog eigen onverwerkte reacties in de reflectie, waardoor de strijd voortgaat.
Echter wanneer zij in bezonken kalmte verkeert, werkt het Es ook werkelijk door haar heen en helpt zij middels het gereflecteerde beeld ons bij onze innerlijke integratie. Deze reflectie kunnen wij aan elkaar geven, maar we kunnen ook reflecteren, be-spiegelen in ons zelf.

 

Omkering

Aanvankelijk is dus het beeld dat de Maan ons teruggeeft vertekend en gekleurd. Dit begint al bij de spiegel die de moeder aan haar kleine kind geeft (20.1). Van haar gezicht leest het kind af hoe het zichzelf, zijn eigen handelen, of de omgeving moet zien. Met dit beeld biedt zij ons een eerste houvast in de onbekende omgeving.

Echter een rustige niet bemoederende Maan-spiegel functioneert op minder subjectieve, meer volwassen wijze. Na de leeftijd van 28 jaar kan zij zich bewust omdraaien en zich door de Es- kant laten inspireren. Zij houdt ons via het beeld dan niet langer in haar ban, maar verbindt de beschouwer weer met diens authenticiteit, geeft hem of haar terug aan zichzelf. Dit proces wordt mede gesteund door de onderlinge verbanden tussen de planeten ter weerszijden van de Aarde (18.4). Echter, waar deze enerzijds de vastheid van het Ik ondersteunen, kunnen zij dit anderzijds, bij een te krachtige Saturnus, ook afsluiten voor het mysterie. (20.1)

Zo blijkt nu de Maan, die aanvankelijk alleen verbonden leek te zijn met alles wat subjectief genoemd kon worden, ook het instrument te zijn dat ons in verbinding kan brengen met een andere dimensie (0.2), met een ander aanzicht van de realiteit.

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten