Intermezzo

 

12.1

bladzijde 1 van 1

 

Benaderingswijzen bij onderzoek

Vóór de tijd van de Verlichting werd de werkelijkheid benaderd langs de lijn van het analoge denken. Na die tijd werd het causale denken dominant en moest de analoge denklijn zich op de achtergrond houden. Tegenwoordig heeft het analoge denken, hoewel dit in wetenschappelijke kringen niet wordt erkend, weer zijn plaats onder de mensen ingenomen. Zowel het analoge denken, als het causale denken worden gekenmerkt door een persoonlijke instelling en keuze van de mensen die de betreffende denklijn aanhangen.

 

Combinatie

Om tot hier het betoog op deze site te kunnen volgen was een zekere bêta-kwaliteit nodig in een abstracte, niet-materiële, maar in beeldvormende zin: Want de lijn van het betoog begint niet bij statistisch aangetoonde causale verbanden, maar redeneert andersom: Het fenomeen in kwestie (de astrologie) vindt z'n onderbouwing in de wetmatigheid van de analogie. Dit is een ongebruikelijke combinatie van de beide genoemde denk-instellingen. Ook het beginpunt van de denklijn is ongebruikelijk geweest. Het zal best even wennen zijn, maar we komen ook wel ergens.

 

Terugblik en vooruitblik - bèta en alpha

In het betoog op deze site vonden we de Aarde en de mens als centrale referentiepunten voor alle relevante horoscoopgegevens. Vanuit het middelpunt werden zij successievelijk gerelateerd aan andere er-omheen-staande ruimtelijke verbanden, waardoor de locale gegevens in de horoscoop in termen van die grotere verbanden konden worden weergegeven.

Met de bevindingen van het eerste deel, gaan we nu in het analoge denken verder, door opnieuw de Aarde en de mens centraal te stellen. Vanuit deze vaste referentiepunten kunnen we zien of er ook nu informatie en omringende verbanden te voorschijn komen. Wellicht kan de analoge denklijn zich nu meer als een alpha-kwaliteit laten zien.

 

-.-.-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten