bijlage16.2.a bij

16.1 Rotatie

 

 

 

Uitstromend en instromend

 

Hans Cosman zei hierover

..... breng ik U in herinnering het beeld van een geopenbaard heelal, waarin stromend vanuit het middelpunt, de totale ruimte gevoed en gevuld wordt met leven of levenskracht, uitgestraald door dat middelpunt. De potentie van het middelpunt bepaalt de grens van uitstraling, d.w.z. de begrenzing aan de omtrek. Door reflectie van de van buiten af komende indrukken wordt in het middelpunt iets opgewekt dat we bewustzijn noemen.
Leven naar buiten toe veroorzaakt per reflex bewustzijn naar binnen toe. Dat bewustzijn leidt op den duur tot zelfbewustzijn in en van het middelpunt.

-.-.-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten