Reis rond de Zon

 

15.1

bladzijde 1 van 4

 

Het veld van de Zon

In onze gebondenheid aan de Aarde maken wij automatisch ook de bewegingen van de Aarde mee. Zo zagen we hiervoor, dat wij mèt de Aarde aangedaan worden door haar rotatie. Vervolgens geeft de buitengewone situatie op de noordpool, waar onze omtrekbeweging op de aardbol wordt gereduceerd tot de rotatie op de aard-as, zicht op een andere beweging waarin we ook betrokken zijn: Met de Aarde reizen we in een jaar rond de Zon. Samen met de sferische rangschikking die (14.2) op Aarde blijkt plaats te vinden, maken we ook de beweging rond de Zon in een jaar met haar mee. In deze bewegingen zijn wij, ongeacht waar we ons op de aardbol bevinden, één met het lichaam van de Aarde.

De Aarde behoort tot het veld van de Zon, het zonnestelsel. Zij heeft hierin haar eigen plaats en omloopbaan. Als aardbewoners leven ook wij dus in dit veld van de Zon, waarin de Zon het middelpunt is. Samen met de Aarde maken wij dus deel uit van het veld van de Zon.

 

Hellingshoek

In haar omloopbaan om de Zon staat, zoals bekend zal zijn, de rotatie-as van de Aarde niet loodrecht op het baanvlak, maar maakt daarmee een hoek van 23,5°. Door deze hellingshoek schommelt de aard-as ten opzichte van de Zon gedurende het jaar heen en weer; wij schommelen met haar mee.

 

 

hellingshoek

 

 

fig. 15.1.1 De hellingshoek van de aardas met aardbaan bezien vanuit de Zon als middelpunt

 

Zoals we weten ontstaan door deze hellingshoek de verschillende klimaatzones op Aarde, alsook de wisselende seizoenen en de variërende lengte van dag en nacht.

equ-ecl-hoek

fig. 15.1.2 De hellingshoek van de aardas met de aardbaan bezien vanuit de Aarde als middelpunt

 

We vinden deze hellingshoek terug als vaste hoek tussen het vlak van de equator en ecliptica: Beide vlakken zijn onder deze hoek van 23,5° onverbrekelijk aan elkaar gekoppeld.

 

Keerkringen en evenaar

De schommelende beweging van de aard-as ten opzichte van de Zon zien we terug in de jaarlijkse heen-en-weergang van de Zon tussen de keerkringen. In dat gebied komt de Zon tweemaal per jaar 'smiddags om 12 uur recht boven ons hoofd te staan. De stand van de Zon in één van beide keerkringen markeert een seizoenswisseling, net als de doorgang van de Zon over de evenaar, eveneens tweemaal per jaar.

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum