bijlage 15.2.a bij

15.2 Reis rond de Zon

 

Kerstmis

 

Twee brandpunten

De eerste die mij op het begrip "Geestelijke Zon" opmerkzaam maakte was Hans Cosman. Tijdens een van  zijn cursusavonden in 1974  haalde hij het boekje aan van Lena de Beer, die ons erop wijst, dat de Aarde een ellipsvormige baan om de Zon beschrijft en dat er dus sprake moet zijn van een tweede brandpunt in plaats van één middelpunt, zoals dat bij een zuivere cirkel het geval zou zijn.

 

Twee Zonnen

In het ene brandpunt staat de voor ons bekende fysieke Zon. In het andere brandpunt zien we niets. Echter, ook van dit brandpunt moet een werking uitgaan, vergelijkbaar met die van de Zon, anders zou de ellipsvormige baan geen stand kunnen houden. Dit tweede brandpunt is het tweede ankerpunt voor de Aarde en daarmee ook voor de mens. Hans Cosman noemde dat punt toen, in navolging van Lena de Beer, de Geestelijke Zon.
In haar boekje "Het Keerpunt" (*) geeft Lena C. de Beer op blz. 15 de werkzaamheid van dit tweede brandpunt aan, ook in verband met de andere planeten in het zonnestelsel, terwijl Leo Knegt hierop in technische zin een toelichting geeft. (*)

 

Kerstmis

Terwijl de fysieke Zon op 21 december zijn laagste stand bereikt komt bij de stralenverhouding van 58 : 60 van de ellips op 25 en 26 december juist het andere brandpunt in dit diepste punt te staan. Op deze data wordt in het westen Kerstmis gevierd. Het is dan ook opmerkelijk dat de diepste stand van dit tweede brandpunt zo wereldwijd in het bewustzijn van de mensen wordt gedragen.


Beleving en toepassing

Het zijn allemaal wonderlijke zaken. Hoewel de specifieke benaming van dit punt enigszins sturend overkomt zullen we bij de behandeling van de orbs der aspecten zien dat dit tweede brandpunt ook in de praktische astrologie consequenties met zich meebrengt.

-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten