bijlage 14.2.a

bij 14.2 Het lichaam van mens en Aarde

 

 

"De wereld heeft twee aangezichten"

 

Het gaat dus niet om concrete feitelijkheden, zoals bijvoorbeeld de grote hoeveelheid water die in de bodem van de planeet Mars is ontdekt, of om de onleefbaar hoge oppervlakte temperatuur van Venus, of om het aantal kraters op de Maan.

Op deze speurtocht blijkt astrologie niet gerelateerd aan een fysieke invloed die van een hemellichaam naar ons zou uitgaan, of aan de trillingsfrequentie ervan.

Astrologie stoelt blijkbaar niet op dit aanzicht van de werkelijkheid. Impliciet wordt hier aangegeven dat de werkelijkheid kennelijk ook nog een ander (3.1.1) aanzicht heeft.

Na de ontdekkingen van Galileo stelde het Vaticaan de Duplex Veritas in, als erkenning van en oplossing voor de tegenstrijdigheden tussen de Bijbel en de bevindingen van de wetenschap.

 

-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum