bijlage 8.2.a bij

8.2 De horoscoopfiguur

 

 

De huizensystemen

 

De hier beschreven procedure geldt voor alle gangbare huizensystemen: De vier kwadranten van de horoscoopfiguur komen tot stand door de snijpunten van meridiaan en horizon met de Ecliptica te projecteren op het vlak van de Prime Verticaal.

 

Verschillen tussen de huizensystemen ontstaan pas in tweede instantie wanneer de onderverdeling van de kwadranten in drieën wordt bepaald. Hierbij speelt o.a. de verdere doorwerking van de factoren tijd en plaats een rol. In de Syllabus Astrotechniek* wordt dit uitgebreid toegelicht.

Hoewel hierdoor in de verschillende systemen de grenswaarden van de huizen ten opzichte van elkaar afwijken, blijft de essentie van de projectieprocedure dezelfde, namelijk verankering van de positiecirkels in het noord- en zuidpunt op de Horizon.

Om binnen het analoge denken de identiteit van de horoscoopfiguur te kunnen vaststellen, is met name dit laatste van belang.

-.-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten