De horoscoopfiguur

 

8.2

bladzijde 2 van 2

 

Vervolg van de opbouw

Vervolgens kunnen we ons nu voorstellen, dat we nog altijd in dat open veld staan en een tweede verticaal vlak door ons heen oprichten, dat loodrecht op het eerste vlak staat. Hiervoor strekken we onze beide armen verticaal omhoog, om ze vervolgens zijwaarts ter weerszijden van ons lichaam naar beneden te laten dalen. Onze armen beschrijven zo een vlak in oost-westelijke richting. Dit vlak wordt de Prime Verticaal genoemd (zie fig. 8.1.2).

Van dit vlak is in de meetstelsels geen melding gemaakt; het maakt geen deel uit van een van de meetstelsels en dient alleen als vlak van tekening. Naar dit vlak wordt nu vanuit het zuid- en noordpunt een tweede projectieprocedure gestart. Dit wordt gedaan langs de positiecirkels (rood aangegeven in fig. 8.2).

 

constr hor

 

fig. 8.2 Positiecirkels en de Prime Verticaal

Dit vlak heeft zelf dus geen deel aan de spanning die over de projectiebogen loopt. Het vlak is passief en heeft alleen een taak als projectiescherm waarop de geprojecteerde vorm zichtbaar wordt. Daarmee is het op te vatten als maanvlak (6.2).

 

Van projectie naar verankering

De positiecirkels hebben onze standplaats in het middelpunt (dus onszelf) verankerd in het zuid- en noordpunt op de horizon.

Daar waar hun bogen een planeet of de grens van een huis snijden, brengen zij de zodiakale waarde ervan over op het vlak van tekening, de Prime Verticaal. Op deze wijze worden alle relevante hemelfactoren vanuit de ruimte "opgepikt" en naar het vlak van tekening overgebracht, erop "geworpen".

Hiermee is in principe de algemene procedure voor de opbouw van de horoscoopfiguur doorlopen.

 

Exclusieve openbaring

Net als het middelpunt, wordt in deze tweede projectie nu ook de algemene planeetconstellatie onderworpen aan de tijd-ruimtelijke bepaling van het middelpunt.

 

N.B. Deze onderwerping limiteert nadrukkelijk de zeggingskracht van de horoscoop, maar potentiëert deze (op grond van het analoge verband) evenzeer.

 

Samenvatting

Samenvattend kunnen we zeggen, dat we in deze tot standkoming van de horoscoopfiguur, de geïndividualiseerde afbeelding hebben gekregen van de algemene kosmische constellatie; deze laatste is verbijzonderd tot een verschijningsvorm die voorwaardelijk verbonden is met, en verankerd is in, ons lokale middelpunt. Zo is door deze opzet de horoscoopfiguur een exponent geworden van het middelpunt, van onszelf.

Even zo goed kan ook het omgekeerde worden gesteld, namelijk, dat wij in de horoscoopfiguur kenbaar zijn geworden in termen van de actuele kosmische constellatie.

 

-.-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum