Wat we tot nu toe vonden - 5

 

11.1

bladzijde 1 van 2

 

 

Recapitulerend

Bij het begin van dit betoog heb ik mij de vraag gesteld hoe het mogelijk is dat een horoscoop enige zeggingskracht kan hebben en op welk gegeven die vermeende zeggingskracht dan kan berusten. Om hierover een idee te kunnen ontwikkelen begon ik een speurtocht naar de bronnen waaruit de gegevens worden betrokken en naar de wijze waarop die in proces worden gebracht. Hier vind je de denkstappen die ik tot dusver op deze speurtocht heb gezet.

 

 

Nog eens het voorgaande op een rij

1. De horoscoopfiguur geeft een beeld van de kosmische situatie verbijzonderd voor één tijdruimtelijk standpunt. Dit is het zuidpunt op de horizon. Als je dit nog eens wilt nalezen klik dan hier.

Dit individuele ankerpunt wordt omgezet in cosmische termen om vervolgens te worden overgebracht naar het vlak van tekening. Als je dit nog eens wilt nalezen klik dan hier

De meetstelsels die hierbij betrokken zijn hebben ook een onderling analoog verband. Als je dit nog eens wilt nalezen klik dan hier

 

2. Het kwalitatieve aspect van projectie is passief, is "zonder tussenkomst", en is daarmee objectief. Als je dit nog eens wilt nalezen klik dan hier.

 

3. De bepaling van het cosmische gegeven tot tijd en plaats geeft de horoscoop zowel zijn beperking als ook zijn potentie. Als je dit nog eens wilt nalezen klik dan hier.

 

4. Het ascendantpunt staat vrij van projectie en geeft direct contact met het cosmische en objectieve. Als je dit nog eens wilt nalezen klik dan hier en hier en hier.

 

5. Evenals het middelpunt is ook de omtrek van de cirkel onkenbaar. Alleen door een waarnemer te positioneren die polariserenderwijs zegt, "Hier sta Ik en al dat andere wat ik om mij heen zie dat ben ik niet", ontstaat de kenner en zijn veld. Als je dit nog eens wilt nalezen klik dan hier.

 

6. Het analoge verband brengt ons tot het inzicht van een in ieder aanwezige innerlijke zon. Als je dit nog eens wilt nalezen klik dan hier en hier.

 

7. De objectiviteit van het ascendantpunt wordt in het persoonlijk energetisch veld werkzaam gemaakt in het Pars Fortunae. Als je dit nog eens wilt nalezen klik dan hier.

 

Tot zover een samenvatting van het besprokene.

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum