bijlage 9.1.a bij

9.1 Wat de horoscoop uitbeeldt

 

Manifestatie van het middelpunt

 

De omtrek van de cirkel levert een oneindig aantal van dergelijke subjectieve (lees: onder-worpen aan tijd en plaats) vertrekpunten op.

Ieder fenomeen dat op de omtrek verschijnt, drukt zo bezien een aspect van het middelpunt uit. Op deze wijze openbaart het middelpunt zich in een oneindig aantal vormen in de wereld.

In die visie zouden wij allen tesamen met de dieren, de planten en de gehele natuur een uitdrukkingsvorm zijn van dat middelpunt, of zo men wil, van een grotere intelligentie, waarin de onze is vervat. Zo bezien is ieder levend wezen een vertegenwoordiger van dat middelpunt.

Spinoza zegt dit zo:

Als verbijzonderingen Gods zijn wij, met alle schepselen en voorwerpen, zijn bestaanswijzen. *

 

Vegetarisme ligt in het verlengde hiervan.

 

-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten