bijlage 9.2.a bij

9.2 Wat de horoscoop uitbeeldt

 

 

Spinoza zegt hierover:

God is de Zelfstandigheid der Wereld.

Deze Goddelijke Zelfstandigheid is in de wereld in twee kenbare opzichten aanwezig: als uitgebreidheid en als "denking". *

 

-.-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten