Wat de horoscoop uitbeeldt

 

9.3

bladzijde 3 van 3

 

De inrichting van het huizenframe

Voor de verdeling van het huizenframe worden wereldwijd vele projectiemethoden gebruikt met ieder een eigen uitkomst. Op dit punt is er dus onder astrologen geen overeenstemming en ieder werkt dan ook met het systeem van zijn of haar voorkeur. Alle systemen hebben echter wel de cusps van de hoekhuizen met elkaar gemeen. Hier hoort ook het Ascendantpunt bij. De verschillen tussen de huizensystemen betreffen met name de cusps van de opvolgende en wegvallende huizen.

 

Ontwikkeling vanuit het Ascendantpunt

Wanneer we uitgaan van de unieke, niet-Maan-gebonden (9.1) eigenschappen van het Ascendantpunt (9.2), dat bovendien als enige factor in de horoscoop uiterst gevoelig meebeweegt met veranderingen van tijd en plaats, komt er, als we het huizenframe van daaruit ontwikkelen (*) op individueel niveau een twaalfvoudig verband in beeld dat analoog is aan dat van de Aarde met haar lentepunt en twaalfvoudige Zodiak (1.3). In dit verband vinden we op individueel niveau de plaats van de Mens in zijn geboorteplaats in het middelpunt, analoog aan de Aarde in het middelpunt van de Zodiak, de Ascendant analoog aan het Lentepunt van de Aarde, en het huizenframe analoog aan de rondom-geprojecteerde, twaalfvoudige aardse Zodiak (1.4). In deze analoge opstelling dragen de cusps van de huizen (9.2) hetzelfde objectieve, niet-Maan onderworpen karakter als het Ascendantpunt-zelf. Zij zijn immers voortgekomen uit een punt dat onafhankelijk daarvan is.

De overige huizengrenzen worden gevormd door de bekende positiecirkels. Zoals gezegd (9.1) zijn dit maanvlakken; van een dubbelfunctie, zoals we die bij het horizonvlak zien, is daar geen sprake.

Zo ontvouwt zich vanuit het Ascendantpunt, een individueel huizenframe dat samen met het middelpunt en de Ascendant een individuele microcosmos laat zien dat analoog is aan de macrocosmos van de Aarde en haar zelfgprojecteerde Zodiak.

Met dit ontwerp voor de horoscoop als geheel blijven we werken in lijn met de wet van de analogie.

 

Duiding en Onderzoek

De structuur binnen dit geïndividualiseerde huizenframe kan gericht worden ingezet bij duiding. Wanneer wij aan de duiding toekomen zal dit meer in detail worden besproken.

Ook opent zich mijns inziens hier een ingang voor een gedifferentieerde analyse van de horoscoop en ligt hier voor het opzetten van onderzoekmodellen een objectief vetrekpunt (9.2).

 

-.-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum