bijlage 9.2.a bij

9.2 Wat de horoscoop uitbeeldt

 

De cusps van de opvolgende en wegvallende huizen

 

De hier beschreven procedure geldt voor vrijwel alle gangbare huizensystemen: De vier kwadranten van de horocoopfiguur komen tot stand door de snijpunten van meridiaan en horizon met de ecliptica te projecteren in het vlak van de Prime Verticaal.

Verschillen tussen de huizensystemen ontstaan pas in tweede instantie, wanneer de onderverdeling van deze kwadranten in nog eens drie delen wordt bepaald. Hierbij speelt o.a. het al of niet verdisconteren van tijd en plaats in de grensbepaling van deze huizen een rol. In de Syllabus Astrotechniek wordt dit punt uitgebreid toegelicht. (*)

Hoewel hierdoor in de verschillende systemen de grenswaarden van de huizen ten opzichte van elkaar afwijken blijft de essentie van de projectieprocedure dezelfde, namelijk verankering van de positiecirkels in het Noord- en Zuidpunt op de Horizon.

Om binnen het analoge denken de identiteit van de horoscoopfiguur te kunnen vaststellen is met name dit laatste van belang.

-.-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum