Het Ascendantpunt

 

10.2

bladzijde 2 van 2

 

 

Afscheiding

In de tweede uitgooi van het middelpunt, de uit-één-zetting (7.2), drukt het middelpunt zich uit door middel van polarisatie. In deze uit-één-zetting vinden we het karakter terug van Mars, van het zich-er-tegenover-plaatsen. Daarmee heeft het middelpunt zichzelf voor projectie beschikbaar gesteld, echter nu door zich te onderwerpen aan tijd en plaats, door zich in een locaal-gebonden vorm uit te drukken. Hiermee wordt het Omen-beginsel, de symbiotische eenheid, verlaten. Het vermogen tot kennen kan daarmee tot ontwikkeling komen. Dit kennen blijft dan beperkt tot de kenmerken van die tijd en die plaats, is dus onvermijdelijk subjectief.

 

Mars

Afscheiding en kennen gaan hand in hand. Een Mars die zich van zijn afscheiding bewust is, beseft het partiële karakter van zijn veroverde kennis.  Wanneer het Ik daarmee het recht op de totale waarheid zou claimen, wijst dat op een onbewustheid van de eigen staat van afscheiding, en op een onbewustheid omtrent de geaardheid van het eigen Ik.

Echter, Mars is wel de drang naar geopenbaard bestaan met het vermogen zich tegenoverstellend op te stellen. Daarmee is hij uiteindelijk ook het vermogen tot het kennen van de innerlijke Zon. Immers, vanuit de opzet van de horoscoopfiguur weten we, dat dit eenheidsbeginsel inherent is aan zijn eigen geopenbaard bestaan.

In het vermogen tot afscheiding staat hij enerzijds dus buiten de eenheid terwijl hij anderzijds de kenner is, die zichzelf kan gaan beseffen als een afgescheiden Ik.

 

Een nieuw begin

Middels deze beide vormen van openbaring, de eenheid en de afscheiding (7.1), staat het middelpunt in wisselwerking met zichzelf. De objectiviteit wordt tegenover het afgescheiden Ik geplaatst, terwijl dit laatste op zijn beurt daaraan terug bijdraagt (6.2). Ook het wetenschappelijk bedrijf speelt het zich in deze wisselwerking af.

Aanvankelijk is Mars in zijn poging de eenheid te claimen alleen maar veroveringszuchtig. Maar wanneer Mars zich zijn eigen afgescheidenheid beseft, kan hij in zijn ware kracht komen en constructief het inwonend zonne-principe vertegenwoordigen. Het eenheidsprincipe is dan in de bewust handelende mens (3.1), operationeel geworden.

 

De kwaliteit van het Ascendantpunt en diens heerser

Hier komt nu iets bijzonders tevoorschijn. Zoals we weten staat de Aarde, onze woonplaats, tussen Mars en Venus in. In de individuele horoscoop is die Aarde aangeschakeld via ons eigen Ascendantpunt. Gelet op het samenkomen van beide vormen van openbaring gaat het in dit Ascendantpunt dus om een samengaan, van Mars en Venus, van de partiële afscheiding en de universele eenheid. Hierin kunnen we nu op twee manieren de mysterievolle kwaliteit van dit punt ontdekken.

Als we de symbolen van venus en mars (18.2.a) laten samensmelten komt het symbool van de Aarde, het Pars symbool pars, tevoorschijn. Levend vanuit ons eigen Pars Fortunea zijn we daarin ge-aard, leven we in het NU.

 

Pluto

Bovendien vinden we in Mars en Venus ook de spiegel en het octaaf van Pluto (23.5), de grote initiator (23.9) en orgaan van de Ascendant. Pluto maakt de beide openbaringsvormen van het middelpunt manifest en doet ons onze bijdrage leveren aan het geheel.

 

Vernieuwd bewustzijn

Zo blijkt naast het eerder genoemde Maankarakter (9.1) van de horoscoopfiguur, daarin nu ook een ingang naar objectivering (9.2) aanwezig. Hier toont de Ascendant zich het aangrijpingspunt voor spirituele ontwikkeling (10.2.a) en blijkt de astrologie, middels de heer van de Ascendant, een weg te bieden tot vernieuwd bewustzijn en bevrijding. (0.1, 1.0.2, 3.1) .

 

Het Pars

Ook uit de berekening van het gelukspunt kunnen we diens essentie afleiden. In die berekening zijn de eclipticale waarden van de Zon, Maan en Ascendant, bepalend voor de plaats van dit immateriële punt.

 

Ascendantpunt + Maan - Zon = Pars Fortunea

 

Hiermee wordt de zodiakale afstand tussen Zon en Maan overgebracht naar het individuele en objectieve vlak. Zo bezien wordt dus in het Pars de bijzondere kwaliteit van het Ascendantpunt gerealiseerd.

 

-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum