bijlage 7.2.a bij

7.2 Projectie

 

 

Dimensies en projectie

 

Er bestaan meerdere aanzichten - met even zovele kennisgebieden - van de ene werkelijkheid.

 

 

Overdracht van informatie

Bij projectie van een ruimtelijk stelsel missen we altijd één dimensie. Immers het ruimtelijk gegeven is driedimensionaal en vaak bolvormig, terwijl de uitbeelding ervan gegeven wordt in het platte vlak.

Omdat de projectieboog loodrecht op het vlak van tekening wordt neergelaten, bevindt de ontbrekende dimensie zich in het veld dat loodrecht op dat vlak staat. De informatie die in dat veld besloten ligt is in het vlak van tekening dus samengevouwen tot een lijn of punt. Dit kan weer geopend worden door vanuit een andere positie of gezichtspunt opnieuw een projectie uit te gooien, maar dan nu in een richting die daar loodrecht op staat. * Noodzakelijkerwijs wordt in dat geval weer een ander aspect van de informatie onttrokken aan het oog, toegevouwen tot een lijn of punt.

In de verschillende projectiesystemen zien we dan ook, hoe bepaalde facetten van de ruimtelijke situatie wel, of juist niet tot uitdrukking worden gebracht. Er bestaan derhalve meerdere aanzichten - met even zovele kennisgebieden - van de ene werkelijkheid.

-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum