Wat we tot nu toe vonden

 

5.4

bladzijde 4 van 4

 

Eerdere opbrengst

Al eerder konden we een paar conclusies trekken en enkele punten voor verder onderzoek neerzetten. Als je nog eens wilt nalezen hoe dat was hier

 

 

Samenvatting van wat we nu vonden

De drie sferen rond de aarde hebben ieder een eigen coördinatenstelsel waarmee de metingen voor plaatsbepaling in ieder van die sferen kunnen worden gedaan.

 

Hun inrichting bestaat steeds uit drie elementen die loodrecht op elkaar staan. Hier kun je het nog eens bekijken.

 

Hun inrichting is steeds gebaseerd op hetzelfde principe; de elementen van die inrichting zijn dan ook analoog aan elkaar. Hier kun je het nog eens nalezen.

 

Deze drie sferen gaan uit van de mens. Hij staat hierin centraal.

 

In het voorgaande is de werkwijze van het analoge denken meerdere keren gedemonstreerd en gebruikt; vanaf nu wordt het als bekend verondersteld.

Deze denklijn zal ons hierna ook ten dienste staan als inzichtelijk kompas bij de opbouw en de latere duiding van de horoscoopfiguur.

-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum