Wat we tot nu toe vonden

 

4.1 

bladzijde 1 van 1

 

Eerdere opbrengst

Al eerder konden we een paar conclusies trekken en enkele punten voor verder onderzoek neerzetten. Als je nog eens wilt nalezen hoe dat was hier.

 

Wat we nu te weten zijn gekomen

Het werkmodel van de astrologie is gebaseerd op het analoge denken. Zodoende kan het ook alleen aan dit stelsel zijn zeggingskracht ontlenen. Als je nog eens wilt nalezen hoe deze conclusie tot stand komt klik dan hier en hier .

 

Het werkmodel van de astrologie is gebaseerd op reeds bestaande analoge samenhangen. De vraag naar bewijsvoering van de astrologie in termen van het causale denken berust daarom echt op een misverstand. Als je nog eens wilt nalezen hoe dit zit klik dan hier.

 

De gegevens waarmee de astrologie werkt zijn in rationeel-astronomische zin waardevrij; zij betrekken hun astrologisch-inhoudelijke betekenis uit hun functie binnen het verband waarin zij zijn geplaatst. Alleen daarin zijn zij een factor met betekenis. Als je nog eens wilt nalezen hoe dit zit klik dan hier.

 

De persoonlijke horoscoop komt te voorschijn nadat de elementen via meerdere sferen zijn overgedragen. Als je nog eens wilt nalezen hoe dit zit klik dan hier.

 

Hiermee is - althans voor ons doel - de werkwijze van de astrologie voldoende in beeld gebracht. Weliswaar zijn er nog vragen, maar er is nu genoeg basis om onze verkenningstocht verder voort te zetten.

 

-.-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum