The Inner Sky

 

Inleiding

1.0.1

bladzijde 1 van 2

 

Twee Leraren

In de 70-er en 80-er jaren van de vorige eeuw had ik, als beginnend leerling, het voorrecht les te krijgen van twee buitengewone leraren in de astrologie, Hans Cosman en Jan Bakker. Beiden waren opgeleid door de bekende Nederlandse astroloog Th.J.J.Ram. Na diens overlijden werkten beide nauw samen om de aangereikte zienswijze verder te ontwikkelen en uit te dragen. Onvermoeibaar gaven zij lezingen en lessen en leidden zij mensen op om zo het gedachtegoed van de "Ram-school" aan de volgende generatie door te geven. Ik had het geluk tot die volgende generatie te behoren.

 

Verschillen
Hoewel zij beiden opgeleid waren door dezelfde leraar, benaderden zij de stof toch niet steeds op dezelfde wijze. Vooral tijdens de lessen die zij gezamenlijk gaven kwamen deze verschillen tot uiting. En zo werden wij deelgenoot van de zeer interessante uitwisselingen tussen beide en kregen wij zicht op meerdere opties voor de aanpak van de horoscoopduiding. In deze keuze werd ieder van ons natuurlijk wel op zichzelf teruggeworpen. Maar naast de verwarring en onzekerheid die hier en daar ontstond, bleek er dus ook ruimte te zijn voor eigen afwegingen en voor het maken van een eigen keuze. Dit was voor mij belangrijk.

 

Structuur en kleur
Deze verschillen in de benadering van de horoscoop hingen zeker ook samen met de persoonlijkheid van beide mannen. Tijdens een les nam Jan Bakker meestal het voortouw door de structurele onderbouw van de horoscoop op te zetten. Zijn benadering was systematisch en objectief en hij droeg deze aanpak ook helder over. Wij leerden zo methodisch en structurerend te werken.

Tijdens zo'n eerste opzet van Jan Bakker zweeg Hans Cosman meestal. Maar als die opzet er eenmaal "stond" kwam Hans met een kleurrijk palet van karakteristieken waarmee hij de persoonlijkheid van de eigenaar van de horoscoop tot leven wist te wekken: er kwam een mens te voorschijn.

Hans had in deze een uniek talent; hij liet ons het menstype bijna "proeven". Hij leerde ons dat iedere horoscoop weer nieuw en anders is en dat geen enkele regel of recept één op één kon worden toegepast. De structuur van het onderhavige geval-zelf was, wat hem betreft, cruciaal voor de richting waarin aan de duiding zou moeten gaan.  


Karma en het bandje

Een van de vragen die tijdens zo'n les speelden was het gezichtspunt van waaruit je een mensenleven kon bezien:
Jan Bakker zei altijd: “Alles staat al op je bandje”. Met andere woorden: De gebeurtenissen liggen al voor je klaar; ze moeten alleen nog maar in de tijd te voorschijn komen.
Met deze benadering stond Jan Bakker in de lijn van de traditionele astrologie, waarin verondersteld wordt dat alles al vastligt en vandaaruit ook voorspelbaar is. Vanuit de Theosofie zag hij iemands omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld ook het milieu waarin je opgroeit, vooral in het licht van Karma, dat in vorige levens was opgebouwd. In zijn visie werkten de omstandigheden vormend en objectiverend in op de opgroeiend mens.

Zijn eigen levenshouding werd gekenmerkt door een bereidheid tot incasseren zonder zijn openheid en verbinding met het leven te verliezen. Hierin bleek steeds weer zijn wijze en kalmerende mildheid.

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum