woordenlijst - under construction

i-l

ich in verheffing

24.2,

IC-MC

8.1,

identificatie

10.2,

identiteit

3.2, 6.1, 11.1, 18.1.a, 23.2,

identiteit van de horoscoop

11.2, 25.7,

ijlere lichamen

14.2, 18.1, 18.1.a,

Ik

7.2, 12.1, 13.1, 14.1, 15.3,

Ik

17.1, 17.2, 18.1.a, 20.4.a,

Ik

21.1,

Ik-afscheiding

1.3, 13.4, 20.4.a,

Ik-beleving

14.1,

Ik-besef

8.1, 9.1, 11.1, 13.5, 17.3,

Ik-contrôle

23.1,

Ik-ervaring

13.5, 14.1,

Ik-factor

17.1,

Ik-instelling

13.5,

Ik-kracht

16.2,

Ik-loos

13.5,

Ik-manifestatie

15.2,

Ik-ontwikkeling

15.4, 18.1.a, 20,

Ik-planeten

18.1.b,

Ik-proces

13.4, 14.1, 16.2,

Ik-voorstelling

23.1,

Ik-vormen

14.1,

Ik-zeggen

16.2,

Ik-zegger

16.2, 17.1, 18.1.a,

Ik-zwakte

0.1, 12.1,

illusie

13.1,

imperatief

18.5, 25.3, 26.5,

inblazen

23.10,

individu(-eel)(-ele)

1.2, 8.1.a, 13.4, 13.5, 14.2,

individualiteit

6.2, 7.2, 9.2.b,

individualisatie

7.1, 7.2,

individuele sfeer

5.1.c, 9.2, 14.2,

inductie

25.4.a,

informatie(-drager)

6.2, 7.2, 7.2.a, 9.2, 15.3,

ingaande boog

26.2,

ingeordend

16.2, 17.3, 14.2, 18.1, 24.1,

ingevangen

16.2,

inhoud(-elijk)

1.2, 1.3, 1.4, 6.1, 18.1,

initiërend

6.2.a, 11.1,

inject

9.1,

innerlijke zon

4.1, 6.2.a,

Innersky

1.4,

inordening

18.3,

inrichting

5.2,

instrument

0.3, 10.2, 12.1,

integratie

0.3, 17.2,

intelligentie

10.2,

interactie

8.1,

interpreteren

1.3,

inwikkeling

1.4, 11.2.a, 19.1,

in-zichzelf-verankerd

24.2,

irrationeel

0.2,

Italië

13.5,

Janduz

lit., 9.2*,10.2*

Janus

23.3,

Jupiter

14.2, 18.4,

kader

2.1.a,

kampong

13.1,

kanonnen

15.2,

karma

1.0.1, 13.1, 13.5, 15.4, 24.8,

keerkring

15.1,

keerpunt

15.2.a,

kenbaar maken

8.1, 17.1,

kennen

1.3, 10.2, 12.1,

kenner

11.1,

kennisgebieden

7.2.b,

kennisverwerving

1.3, 2.1.a, 11.2.a,

kerk

13.3,

Kerstmis

15.2, 15.2.a, 23.4.a,

kijkers (telescoop)

18.1,

klimaat(zône)

15.1,

klomp materie

18.1,

Knegt, J.

lit, 15.2.a,

Kobus M.L.

lit., 5.2.a*,

koeler

14.1,

Koerier

0.6,

koorde

25.2, 25.7,

kosmische constellatie

8.1, 9.1, 11.1,

krachten

17.1,

krachtenspel

1.3,

krachtenveld

24.2,

Krishnamurti J.

0.1, 12.1,

kristal

24.8,

kruising (van wegen)

13.2,

kunst

13.3, 13.5,

kwadranten

8.1.a, 9.2.a,

kwalificatie (goed/slecht)

24.8,

kwalitatieve eigenschap

6.2, 7.2, 9.2.b,

kwaliteit

18.1.a,

lading

7.2,

leesroute

0.6,

lengte(graad)

5.1.c, 9.2,

lens - hol en bol

22.18.a, 22.19,

lente

1.2.a, 9.2,

lente-equinox

1.2, 1.2.a, 11.2.a,

lentepunt

1.2, 1.2.a, 1.3, 1.3*, 1.4, 11.2.a,

leven

6.2.a, 13.5, 16.1.a,

levend beginsel

9.1,

levend heelal

18.1.a, 18.1.b,

levend lichaam

14.2,

levenskracht

6.2.a, 16.2.a,

Libra

15.2,

lichaamsas

5.2,

licht

14.1,

lichte materie

14.2,

liefde

10.2,

liefheid

10.2,

limiteren

8.1,

lokale sfeer

1.3,

loodrecht

3.1.1, 3.2, 5.2, 5.3, 5.4, 7.2.b,

loodrecht (vervolg)

8.2, 9.2.b, 15.1, 15.3, 24.2,

loodrecht (vervolg)

25.5, 25.2.a,

lot(gevallen)

1.1, 11.1, 11.2,

lucht (als element)

7.1.a,

lijden

10.1, 26.5,

 

 

 

lit. = literatuurlijst

pag* = literatuurverwijzing in tekst

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten