woordenlijst - under construction

a-b

aandachtsgebieden

17.2,

aangrijpingspunt

1.3, 10.2, 11.2.a, 14.2, 15.3,

aantrekking

14.2,

aanzichten

7.2.a, 14.2.a,

aard-as

14.2, 15.3, 16.1, 24.2,

aardbol

15.1,

Aarde

1.2, 1.2.a, 1.3, 1.4, 3.2,

Aarde (vervolg)

5.1, 5.3, 10.2, 12.1, 14.1, 14.2,

Aarde (vervolg)

15.1, 15.2, 15.4, 17.3, 18.1,

Aarde (vervolg)

18.1.a, 24.3, 24.3.a, 25.8,

aarde (als element)

24,3.a, 24.3.b,

aardesfeer

1.4, 5.1,

abject

7.1,

absolute waarden

3.2, 3.3,

abstract -ie(niveau)

0.2, 0.3, 6.1, 7.1.a, 17.1,

abstraheren

3.1,

acceptatie

13.1,

achillespees

17.3,

achtergrond

1.3,

achterwaarts

1.2,

actief(-ieve)

9.1,

actieradius

16.1,

afbakening

1.2, 18.1.b,

afbeelding

11.2.a,

afdruk

25.4.a,

afmetingloos

6.1,

afscheiding(smoment)

10.2, 11.1,

afsluiting

22.16,

afstemmen

6.2,

afstoting

14.2,

afstropen

14.1,

agressie

17.2,

almanak

1.3,

alom tegenwoordigheid

7.1,

alzijdig

9.2, 9.2.b,

alzijdige openbaring

9.2, 9.2.b, 10.1, 11.2,

analogie

3, 7.3, 9.2.a, 11.2, 16.1, 18.1,

analo(o)g(e) denken

1.3, 1.4, 3, 5.1, 6.1, 8.1.a,

analo(o)g(e) denken

9.1, 12.1, 14.2, 15.4,

analyse (toegankelijk voor)

9.2,

analytisch denken

14.2,

anker

17.3, 24.2,

APC systeem

9.2*,

appel(-boom)

3.1, 3.2, 6.1,

Aquarius

1.2, 2.1, 24.8,

Aquariustijdperk

1.3, 11.2.a,

arabisch

13.5,

archaïsch

0.2,

Ariës

1.1, 1.2, 15.2, 25.5,

artefact

0.4, 3.3, 7.3, 20.4.a,

as

16.2,

as-wenteling

14.1,

Ascendant(-punt)

1.4, 9.2, 9.2.b, 10.1, 10.2,

Ascendant(-punt) vervolg

11.2, 15.3, 15.4,

aspecten

2.1, 15.4, 25, 25.8,

assen

5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 14.1,

associatie(ve denken)

3.3,

astraal

14.1,

astronomisch

5.2*, 18.1,

astrotechniek

5.2*,

aswenteling

15.2,

astronomisch

11.1,

axioma

1.3, 3.3, 7.2.b, 11.2.a,

azimuth

5.1.a,

baan van de Aarde

15.2.a,

Babylon

1.2,

Bakker J.C.

lit., 5.2*,

Bankert J.

lit., 5.2*,

Bali

13.1,

ballingschap

10.1,

basis leggen

12.1,

beeld(-en)

11.2, 17.2,

beeld en gelijkenis

14.2, 23.2,

beeldvorming

1.3, 18.3,

Beer L.de

lit., 15.2.a **,

beginners

0.4,

beginpunt

6.1,

begoocheling

1.0.2, 9.1, 15.4,

begrippenkader

15.4,

beheersing

9.1,

beïnvloeding

18.1.a,

beleid

22.19,

benefic

18.5,

bepalend

17.1,

bescherming

17.2, 22.3,

beschouwing (-punt-van)

12,

bestaan(s-toestand)(-wijze)

6.2, 9.1.a,

bestrijden

0.3,

betekenis

1.3, 16.2,

betrekking

1.3,

bevestiging

13.5,

bevrijding

1.0.2,

bewegelijkheid

9.2,

bewoners van de Aarde

15.4,

bewust instellen

15.4, 17.2,

bewustzijn

7.2, 7.3, 10.2, 14.1, 14.2,

bewustzijn

16.1.a, 17.1, 17.2, 18.1.a,

bewustzijnsdrempel

17.1,

bewijs(voering)

0.4,

bezielen

18.1.a,

Bierens de Haan J.D.

lit.,

Bijbel

14.2.a,

bijdrage

28.3,

bijeen houden

16.1,

binding (karmische)

15.4, 17.3,

binnendoor

18.1.a,

binnenplaneten

18.4,

biologisch

18.1.b,

Bisterbosch

lit., 1.2*,

boog

13.2,

boosdoener

17.2,

bouwstenen

1.1,

brandpunt

15.2.a, 18.5, 22.18.a, 22.19,

breedte (-correctie)

5.1.a, 5.1.c,

bril

22.4,

broedermoord

23.2,

breedte (-graad)

9.2, 13.7.a, *,

bron

7.3,

buitenom

18.1.a,

buitenomtrek

16.1,

buitenplaneten

18.4,

buitenplaneten in verheffing

24.2

buiten zichzelf

16.2,

 

 

 

lit. = literatuurlijst

pag* = literatuurverwijzing in tekst

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten