blauw gemarkeerde teksten

under construction

 

 

analoge relatie tussen appel en peer en hun bomen

3.1,

analoge relatie tussen huis en schaduw

3.1,

analoge relatie tussen horoscoop en gnomon

3.2,

analoge relatie tussen dierenriem en zodiak

3.2,

analoge relatie mens en huizenframe

3.2,

analoge relatie tussen mens en aarde

14.2,

analoge relatie tussen horizon en equator

3.2, 24.2.1,

analoge relaties tussen assen en vlakken

5.3,

analoge relatie zon, gnomon en schaduw

10.1,

ascendantpunt

9.2, 24.2.1,

aspect - als directe uitvoerder

25.2,

aspect - als trilling aan de omtrek

25.2,

aspect - twee aanzichten van het aspect

25.3,

axioma's

1.3,

bewijsvoering

3.3,

dimensie (wegvallen van)

3.1.1,

drie afgeleide sferen om ons heen

5.1,

drie-eenheid

3.2*,

drieslag middelpunt, straal en omtrek

7.3,

drieslag Zon, Maan en Ascendant

7.3,

drievoudige inwikkeling

1.4,

dubbelfunctie van het horizonvlak

9.2,

eigen evidentie van de horoscoop

3.3,

exponent van de Aarde

18.1,

grensbewakers posties rond de Aarde

19.1,

grensbewakers als kwaliteit

19.1,

horoscoop als Maan-voorstelling

9.1, 21.3,

horoscoop als cosmisch gegeven

10.1,

huizenframe - verankering in het ascendantpunt

9.2,

ideatie c.q verschijning in de fysieke wereld

23.4.b

Ik-verankering

21.1,

koorde en middelpuntshoek

25.2,

kwaliteiten van een informatiedrager

6.2,

loodrechte relatie van werkelijkheidsgebieden

3.1.1,

Maan

22.1.a,

Maan als heerser van de horoscoop

21.3, 22.6,

Majeure en mineure aspecten

25.5,

middelevenredige - het wegvallen van

3.1.1,

momentrelatie

3.2,

omzetting van analoog naar een wetmatig verband

3.1,

ontwikkeling - citaat Hans Cosman

4.1,

ontwikkeling - citaat Jan Bakker

6.2,

openbaring

6.2,

overgang van de meetstelsels onderling

8.1,

pars

10.2,

planeetbetekenis als exponent van de Aarde

18.1, 21.3,

planeten los van het zodiakteken

15.4,

potentieel vermogen van het analoog verband

3.1.1

projectie

7.1,

projectie opheffen

13.8,

projectie opnieuw uitwerpen

15.4,

rotatie en ik-zeggen

17.1,

sferische rangschikking in het veld van de aarde

14.2,

sferische rangschikking in het veld van de zon

24.1,

sleutelpositie aardas

24.2,

spankacht voor de aspecthoek

25.1,

stelsel-gerelateerde waarde

3.2

symbool, werkmodel en werkelijkheid

1.3,

twee zijden van de Maan

18.3, 22.11,

veld voor ontwikkeling

6.2,

verheffing van het Ik

24.2,

vorm en inwezen

23.4.b

wegvallend energetisch veld en ascendant

15.3,

werkelijkheid - meerdere aanzichten van

3.1.1.a,

werkmodel - samenvatting

11.2,

wetmatig verband

3.1.1,

zelfstaand gegeven

3.3,

Zon als exponent van de Aarde

21.3, 22.6,

 

 

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten