Deel 1

 

Waarin de herkomst van de horoscoop en zijn zeggingskracht worden besproken

   

pagina

onderwerpen

bijlagen

1 Terug naar eigen werk

 

1.1

Vraagstelling en werkwijze,

 

 

Dierenriem,

 

1.2 *

grenssterren, Euktemon,

 

 

Siderische en Tropische Zodiak,

 

 

lentepunt

lente-equinox

1.3 *

beeldvorming, eigen Zodiak,

 

 

conclusies,

 

1.4 

cirkels binnen cirkels, objectivering.

 

 

2 Nog even alles op een rij

2.1 *

heroriëntatie

 

 

3 Het analoge denken

3.1 *

analoog, causaal en tijd

Pythagoras

 

vrije wil, abstraheren,

 

 

werkelijkheidsniveau's

 

3.2 **

gnomon als variërende relatie

 

 

onmeetbare meetbaar,

 

 

de functionele relatie,

 

 

identiteit, overdracht,

 

3.3 * 

onderzoek, receptenastrologie

 

 

wetten, bewijsvoering,

 

 

andere denkkaders

 

 

vakontwikkeling en

 

 

zeggingskracht

 

 

4 Nog even alles op een rij

4.1  

eigenstandig

 

 

5 Analogie in de meetstelsels

5.1

drie sferen als meetstelsel,

meetstelsels *

 

analoge opbouw

 

5.2 * 

elementen voor inrichting,

Horizonstelsel *

 

samenhang binnen de stelsels

 

5.3

assen en vlakken.

 

5.4

wat we tot nu toe vonden

 

 

6 Middelpunt, straal en omtrek

6.1 *

middelpunt en omtrek,

 

6.2

tot openbaring brengen,

 

 

Maan als middelaar.

 

 

7 Projectie

 

7.1

twee vormen van uitwerpen

tegenstellingen 

 

uitwerping als openbaring,

 

7.2 

polariteit, ontwikkelingsveld,

 

7.3

geen artefacten, analoge

 

 

verbanden, maanoverdracht

 

7.4

wat we tot nu toe vonden

 

 

8 De horoscoopfiguur

8.1 

opbouw, zuidpunt, overgang,

meetstelsels

 

onderworpen, vlakken en

 

 

kwaliteiten

 

8.2

positiecirkels, verankering

huizensystemen *

 
 

9 Wat de horoscoop uitbeeldt

9.1

openbaren, actief en passief,

 

 

loodrecht, gnomon, Maan

 

9.2**

ascendant, objectief

ascendant Spinoza

huizenframe

 

10 Het Ascendantpunt

10.1

ascendant, innerlijke zon, gnomon,

 

 

persoonlijkheid, integratie

 

10.2 * 

afscheiding, Pars Fortunea

realisatie

 

11 Samenvatting en conclusies

11.1

samenvattende conclusies,

 

11.2 

gepotentieerd werkgegeven

eerdere conclusies

   

Einde van deel een

 

 
-.-.-.-.-
   

12 Intermezzo

 

12.1

terugblik en vooruitblik

 

 

ommezwaai

 

 

 

 

(*) = literatuurverwijzing  

 

 

 

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten