Deel 2

 

Waarin referentiepunten voor de astrologische betekenis van de planeten worden ontwikkeld aan de Aarde

   

pagina

onderwerpen

bijlagen

13 Reis over de Aarde

13.1

Bali: natuur en cultuur,

 

13.2

Bali: gemeenschap en tempel,

 

13.3

offerpraktijken,

 

13.4

opvoeding en ik-vorming,

 

13.5

mediterrane gebieden,

 

13.6

gematigde streken,

 

13.7 *

poolstreken en sjamanen,

breedtegraden *

13.8 

noordpool, tijd, plaats en ZIJN

 

 

14 Het Lichaam van mens en Aarde

14.1

gelaagdheid, centrifuge,

 

14.1

analogieën, centrifuge,

 

14.2

sferische rangschikking

andere werkelijkheid

 

planeetschillen rond de Aarde

 

 

enkele vragen,

 
 

15 Reis rond de Zon

15.1

hellingshoek van de aardas,

 

 

keerkringen, evenaar

 

15.2 *

feestdagen, tweede centrifuge

Kerstmis **

 

tweede veld van ervaring

 

15.3

op de Poolcirkel, verdwijnpunt,

 

 

geen aangrijpingspunt en projectie

 

15.4

conclusies, uit de hengsels,

 

 

onttovering, mensbenadering

 

 

referentiepunten,

 

 

16 Rotatie

 

16.1

eigen ordening, het staat,

 

16.2 *

ik-zegger, satellietrelaties,

citaat

 

werveling van het Ik,

 

 

referentiekader, zeggingskracht

 
 

17 Functie en werking van het Ik

17.1 *

Het ik en zijn veld, hypnose,

 

 

drempel, redeneringen,

 

17.2

psyche, verplaatsbaarheid,

 

 

boosdoener,

 

17.3

opheffen en verankeren

 

 

Pluto

 

 

18 Exponent van de Aarde

18.1  

Aarde als middelpunt van

levend heelal

 

beschouwing, stelselbepaald,

middelpunt en grens

 

alleen voor de Aarde,

concentrische cirkels

 

de menselijke maat

 

18.2

binnenplaneten,

planeetsymbolen

18.3

buitenplaneten,

 

 

volle maan en nieuwe maan,

 

18.4

planeetbetekenissen

overzichtstabel *

 

duo's rond de Aarde

 

18.5

functie, spiegel en lens

Spinoza

 

andere potenties

 

 

19 Planeetprincipes als Ik-dragers - een eerste overzicht

19.1

zelfscheppend, grensbewustzijn

 

 

ik-inwikkeling en ontwikkeling

 
 

20 Het werk van Erich Neumann

20.1 *

spiegel van de natuur,

 

20.2

de jongen, psychische castratie,

 

20.3

vervreemding, het meisje,

 

 

maagdenroof, schoonmoeder,

 

20.4

emancipatie,

matriarchaal

 

voorlopen en achterlopen

 

20.5

emancipatie.

 

 

21 Planeetprincipes als Ik-dragers - een verdere uitwerking

21.1

Saturnus, Maan, Zon,

 

 

grens en doorlaatpost

 

21.2 *

verbonden en verbroken,

 

21.3 *

Ik-zegger, nieuw middelpunt,

 
 

vermenselijkt universum, Maan,

 
 
 

(*) = literatuurverwijzing

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten